Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Regionální konference (PHA): Multidisciplinární přístup v tématu duševního zdraví dětí a dospívajících na území hlavního města Prahy

Česká asociace streetwork, z. s. Vás v rámci projektu „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, zve na pražskou regionální konferenci Multidisciplinární přístup v tématu duševního zdraví dětí a dospívajících na území hlavního města Prahy.

Termín konání: 

  • 7. 6. 2022, 9:30 – 15:00

Místo konání: 

Program: 

9:00–9:30
Prezence

9:30–10:00
Úvod, přivítání
Mgr. Martina Zimmermannová, regionální koordinátorka ČAS pro hlavní město Prahu
Mgr. Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork, z.s.

Úvodní slovo 
Představení reformy péče o duševní zdraví na území hlavního města Prahy
Pavel Novák, Metropolitní zdravotnický servis 

10:00–10:45
Duševní zdraví dětí a dospívajících z pohledu dětské psychiatrie a její spolupráce se sociálními službami 

MUDr. Lucia Vašková, dětská psychiatra a členka multidisciplinárního týmu Centra duševního zdraví, Pro zdraví 21, z.ú. Beroun a CDZ Dům tří přání, z.ú. Praha

10:45–11:00
Přestávka 

11:00–11:45
Multidisciplinární tým duševního zdraví v hlavním městě Praze
Mgr. Miroslava Flemrová
, ředitelka Dům tří přání, z.ú. 

11:45–12:30
Karta k identifikaci ohroženého dítěte (KID) 
PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.,
Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.

12:30–13:00
Přestávka, občerstvení

13:00–13:45
Projekt Multidisciplinární práce ve škole, iKAP II – Inovace ve vzdělávání
Mgr. Barbora Pšenicová
, Česká asociace streetwork, z.s.

13:45–14:30
Práce sociálního pedagoga na základní škole
Mgr. Jiří Daněk,
ZŠ Boženy Němcové Přerov, Asociace sociálních pedagogů 

14:30–15:00
Dotazy, diskuse, závěr konference

Tagy

Přílohy