Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Regionální konference (JHM): Společně a odborně

7.4. 2022 bude v Brně realizována regionální konference České asociace streetwork zaměřená na meziresortní spolupráci sociálních služeb pracujících s dětmi a rodinami (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Cílem konference je představit dobrou praxi a zároveň poukázat na příležitosti, které vytváří. Konference je realizována v rámci projektu České asociace streetwork z. s. Společně a odborně, číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Nad konferencí dala záštitu radní pro rodinnou a sociální politiku Krajského úřadu Jihomoravského kraje Bc. Jana Leitnerová

Na konferenci vystoupí odborníci s příklady dobré praxe z oblastí: reforma péče o duševní zdraví, spolupráce sociálních služeb se školami, spolupráce s institucemi zapojenými do ústavní výchovy, multidisciplinární týmy v roli péče o rodinu a děti, cizinci v sociálních službách.

Termín konference:

  • 7. 4. 2022 v 9:00–16:30

Místo konání:

Podrobný program naleznete ZDE.

Z konference je možné získat certifikát o účasti.

Těšíme se na viděnou!

Kontaktní osoba:

Mgr. Tereza Kašová 
Regionální koordinátorka České asociace streetwork pro Jihomoravský kraj

Tagy

Přílohy