Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Regionální konference (ÚLK): Spolupráce v rámci včasné intervence u ohrožených dětí a mládeže

V rámci projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, jsme pro Vás ve spolupráci s Ústeckým krajem připravili regionální konferenci věnovanou tématu nízkoprahových sociálních služeb pro děti a mládež a jejich zapojení v síti.

Protože se doba mění a přicházejí nové výzvy, stále více se daří spolupracovat a navazovat pracovní spojenectví napříč resorty. Do popředí se klade hlavně zájem klienta a jeho blízkého okolí a to s sebou nese větší zapojení a otevření všech zainteresovaných, včetně klientů a jejich rodin.

Tématem konference bude spolupráce různých resortů, nové výzvy v poskytování služeb, vzdělávání a proměny poskytování služeb.

Termín konference:

  • 20. 4. 2022, 9:00 – 16:00

Místo:

  • Krajský úřad Ústeckého kraje, Sál A208 – 1. patro vpravo na hlavní budově, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Představí se vám mnoho nových a zajímavých projektů:

První z nich – projekt Signály nám ukáže, jak lze pracovat a spolupracovat strukturovaně a jednotně v rámci jedné lokality při včasném odhalování a vyhledávání ohrožených, zanedbávaných nebo týraných dětí.

Dále se přesuneme do terénní práce, která se ale realizuje v rámci a ve spolupráci se základní školou. Jde o stále více rozšířenou metodu sociální práce, kde mohou být pracovníci intenzivněji v kontaktu s klienty.

Téma školy a její otevřenost spolupráci nám poté představí kurátorka pro mládež, která bude prezentovat její intervence a spolupráci na školách.

Dalším velkým tématem je péče o duševní zdraví dětí a mladistvých. Představíme tedy dva nově vzniklé týmy – v Terezíně a v Děčíně, jejich vznik, činnost, vize a naplnění.

O zdraví nejen psychické, ale i fyzické se také starají v Adiktologické ambulanci pro děti a dorost, kde se zaměřují na práci s mladými lidmi, kteří jsou ohroženi závislostmi.

Podrobný program naleznete ZDE.

Věříme, že se nám povede uspořádat příjemné a zejména přínosné setkání odborníků ze sociálních služeb.

Těšíme se na Vás!

Kontaktní osoba:

Mgr. Helena Kotová, regionální koordinátorka, +420 608 742 309

Tagy

Přílohy