Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Stáže

Aktuálně jsou vyhlášené tyto studijní pobyty:

Stáže ČR

Stáže v rámci projektu Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188

Odborná stáž – NZDM Pixla a TP COM.PASS, Ponton, z.s. (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 098) – OBSAZENO, POUZE NÁHRADNÍCÍ
25. – 27. 1. 2022, Plzeň

Odborná stáž – NZDM Zapes, Maják Plus, z.ú. (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 098)
1. – 3. 2. 2022, Liberec

Odborná stáž – Beztíže, Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 098)
7. – 9. 3. 2022, Praha

Odborná stáž – Progressive, o.p.s., Praha (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 098)
15. – 17. 3. 2022, Praha

Odborná stáž – RATOLEST BRNO, z.s. (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 098)
22. – 24. 3. 2022, Brno

Odborná stáž – NZDM Bedna, Ponton, z.s. (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 098)
11. – 13. 4. 2022, Příbram

Odborná stáž – Most k naději, z.s. (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 098)
26. – 28. 4. 2022, Most

Odborná stáž – Semiramis, z.ú. (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 098)
2. – 4. 5. 2022, Mladá Boleslav

Odborná stáž – NZDM Modrý pomeranč, Salinger z.s. (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 098)
18. – 20. 5. 2022, Hradec Králové

Stáže v rámci projektu Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187

Odborná stáž – Centrum Anabell, z.ú., (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
10. – 12. 1. 2022, Praha

Odborná stáž – Dětská psychiatrická klinika FN Motol (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
18. – 20. 1. 2022, Praha

Odborná stáž – Diagnostický ústav pro mládež Lublaňská (2. termín, zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
15. – 16. 2. 2022, Praha

Odborná stáž – Dětská psychiatrická klinika FN Motol – OBSAZENO (2. termín, zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
15. – 17. 2. 2022, Praha

Odborná stáž – OSPOD, Odbor sociálních věcí, MČ Praha 3 (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
28. 2. – 2. 3. 2022

Odborná stáž – Linka bezpečí, z.s. (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
4. 3. 2022, Praha

Odborná stáž – Dům tří přání, z.ú. (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
14. – 16. 3. 2022, Praha (+ 11. 3. úvodní online setkání)

Odborná stáž – Centrum Anabell, z.ú., (2. termín, zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
28. – 30. 3. 2022, Praha

Odborná stáž – Diagnostický ústav pro mládež Lublaňská (3. termín, zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
22. – 23. 3. 2022, Praha

Odborná stáž – Centrum Anabell, z.ú., (3. termín, zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
4. – 6. 4. 2022, Praha

Odborná stáž – RATOLEST BRNO, z.s. (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
26. – 28. 4. 2022, Brno

Tagy