Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Stáže

Aktuálně jsou vyhlášené tyto studijní pobyty:

Stáže ČR

Stáže v rámci projektu Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188

Odborná stáž – Semiramis, z.ú. (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 098) - VOLNÁ MÍSTA
2. – 4. 5. 2022, Mladá Boleslav

Odborná stáž – NZDM Modrý pomeranč, Salinger z.s. (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 098) - VOLNÁ MÍSTA
18. – 20. 5. 2022, Hradec Králové

Stáže v rámci projektu Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187

Odborná stáž – Dětská psychiatrická klinika FN Motol (3. termín, zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099) - OBSAZENO
17. – 19. 5. 2022, Praha

Odborná stáž – Dětské a dorostové detoxikační centrum (květen, zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
24. – 26. 5. 2022, Praha

Odborná stáž – Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4 (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
2. 6. 2022, Praha

Odborná stáž – Terapeutická komunita Karlov, SANANIM, z.ú. (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099) - VOLNÉ MÍSTO
6. 6. 2022, Karlov – Smetanova Lhota

Odborná stáž – Dětské a dorostové detoxikační centrum (červen, zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
7. – 9. 6. 2022, Praha

Tagy