Nebylo nic nalezeno.

Odborná stáž – Dětská psychiatrická klinika FN Motol (3. termín, zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, vyhlašuje nabídku odborné stáže na klinice Dětská psychiatrická klinika FN Motol.

Nabízíme třídenní odbornou stáž pro max. 3 osoby z řad pracovníků a pracovnic organizací, které jsou partnery ČAS projektu.

Dětská psychiatrická klinika (dále DPK)  se zabývá diagnostikou a terapií duševních poruch u dětí a dospívajících do 18 roků. Klinika přijímá v závislosti na typu onemocnění či poruchy pacienty z celé republiky. Pracoviště je zaměřeno na  komplexní pedopsychiatrickou péči jak ambulantní, tak lůžkovou.  Na DPK je prováděna diagnostika a terapie poruch autistického spektra, poruch příjmu potravy, psychotických onemocnění a dětské suicidality. Multioborový tým tvoří lékaři se specializaci na dětskou psychiatrii, psychologové, terapeuti, střední zdravotnický personál a sociální pracovnice.

O službách hostitelské organizace detailně na webu Dětská psychiatrická klinika FN Motol.

Cíl stáže:

 • umožnit účastníkům získat vhled do provozu návazného zařízení
 • poskytnout znalost návazné služby tak, aby umožnila pracovníkům na danou službu odkazovat klienty při řešení jejich situace
 • inspirovat účastníky praxí a nápady z organizací, které bezprostředně souvisejí s praxí nízkoprahových sociálních služeb
 • umožnit navázat spolupráci a nastavit ji 
 • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Časový a obsahový scénář stáže:

Út: 7:30–16:30 hod.

 • organizační struktura, personální a prostorové vybavení pracoviště
 • struktura klientů dle zdravotního stavu, sociální situace, typologie psychosociálních problémů klientů, účast na vizitě

St:  7:30–16:30 hod.

 • účast na vizitě
 • pracovní náplň sociálního pracovníka na DPK
 • náslech při jednání s klienty, rodinami, orgány státní správy
 • seznámení s vedení zdravotně sociální dokumentace

 Čt: 7:30–16:30 hod.

 • účast na vizitě
 • pracovní náplň sociálního pracovníka na DPK
 • náslech při jednání s klienty, rodinami, orgány státní správy
 • edukace pacienta a jeho rodiny zaměřena na motivaci k samostatnému a odpovědnému řešení svých problémů.                                                                                                                

Každý absolvent stáže bude povinen sepsat ze stáže krátkou zprávu v délce 1 normostrany a v rámci místní sítě nízkoprahových služeb, minimálně však ve svém zařízení uspořádat seminář, kde bude poznatky ze stáže předávat, případně může přednést příspěvek na závěrečné konferenci projektu.

Termín stáže:

 • 17. – 19. 5. 2022

Organizační informace:

Náklady na realizaci stáže budou hrazeny z projektu. Stravování si účastníci hradí na vlastní náklady.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky:

 • 12. 4. 2022

Hlásit se lze pouze na pozici náhradníka. Kapacita stáže je obsazena.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

OBSAZENO, hlásit se lze pouze na pozici náhradníka. Více informací o stáži Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.