Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Regionální konference ČAS

V rámci projektů „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188 a „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, spolufinancovaných z Evropské unie, připravujeme devět regionálních konferencí.

Zde najdete termíny, místa, anotace a postupně budeme přidávat programy. Konference se konají prezenční formou, účastnit se mohou všichni, kdo se přihlásí, tedy i mimo pořádající regiony.

Tagy