Nebylo nic nalezeno.

“Hradubická” regionální konference Společně a odborně

Zveme Vás na regionální konferenci České asociace streetwork z. s. realizovanou v rámci projektu Společně a odborně číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188 spolufinancovaného Evropskou unií. Regionální konference spojuje nejen dva kraje, kraj Královéhradecký a Pardubický, ale i odbornou veřejnost pracující s ohroženými dětmi a jejich rodinami napříč resorty.

Konference je výstupem dvouleté práce České asociace streetwork v regionech. Přináší dobrou praxi v oblastech nízkoprahových a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, sociálně právní ochrany, duševního zdraví, školství a multidisciplinarity. 

Tématem konference bude meziresortní spolupráce, její potenciál při podpoře klienta a sdílení dobré praxe.

Na konferenci vystoupí odborníci pracující s dětmi a mládeží s příklady dobré praxe v oblasti mezioborové spolupráce, multidisciplinární týmy zaměřující se na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání, podporu wellbeingu na školách a v rámci práce s ohroženou mládeží. V neposlední řadě se představí sociálně aktivizační služby a jejich podpora ve vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí.

Termín konference:

  • 21. 4. 2022 od 9–15 hodin

Místo konání:

Podrobný program naleznete ZDE.

Budeme se těšit na Vaši účast, podnětnou diskuzi a příjemné setkání.

Kontaktní osoby:

Mgr. Petra Pavlíčková, regionální koordinátorka pro Pardubický kraj, +420 606 163 727
Mgr. Jana Macková, regionální koordinátorka pro Královéhradecký kraj, +420 739 272 439

Tagy

Přílohy