Zpět do menu Hledat Česká asociace streetwork
Zavřít

Nebylo nic nalezeno.

Vzdělávací programy

Ilustrační foto
31. 10. 2017
Vzdělávací programy České asociace streetwork.

Česká asociace streetwork dlouhodobě vytváří unikátní systém vzdělávacích programů v oblasti profesního vzdělávání pracovníků především nízkoprahových sociálních služeb. Vzdělávací programy ČAS se snaží rozvíjet kompetence jak začínajících, tak  pokročilých sociálních pracovníků a pracovnic a pracovníků a pracovnic v sociálních službách. Programy jsou cílené na pracovníky v přímé práci, i na pracovníky středního managementu a snaží se pokrývat řadu tematických oblastí – měkké dovednosti při práci s klienty, při vedení týmů, legislativu, metody přímé práce s klientem, manažerské dovednosti a další. Nedílnou součástí vzdělávacího systému je i organizace krátkodobých stáží v ČR a v zahraničí.

Tento základní vzdělávací systém, který ČAS vytvářel v letech 2008 – 2011, již potřebuje nezbytný upgrade. Proto v současné době ČAS zahájila proces ve spolupráci s experty v rámci nového projektu ESF (projekt Je dobré  být v ČAS, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002231, který je spolufinancován Evropskou unií a který je realizován do 10/2018) na inovaci vzdělávacího systému, jenž zohlední poslední trendy a vývoj oboru nízkoprahových služeb v kontextu dalších služeb a práce v síti.

V této souvislosti vyzýváme i vás, zájemce o vzdělávání ČAS, abyste navrhovali témata vzdělávání, která Vás zajímají a která byste rádi v naší nabídce našli. Zároveň hledáme i nové lektory a lektorky, kteří mají chuť a zájem prezentovat svá témata. Kontaktujte nás. Rádi spolupracujeme s lektory přímo z praxe. V rámci systému inovace jsme vytvořili i bonusový systém pro lektory, kteří chtějí lektorovat pod naší značkou.

ČAS nabízí také vzdělávání na klíč, resp. na míru jednotlivým zařízením, organizacím, státní správě a samosprávě. ČAS disponuje zkušenými metodiky a lektory.

Česká asociace streetwork v současné době nabízí 33 vzdělávacích programů, většina z nich je akreditována MPSV. Každým rokem absolvuje naše vzdělávací programy ca 300 účastníků a účastnic.

Kontakt: Klára Šmejkalová, manažerka vzdělávání smejkalova@streetwork.cz

Tagy: #vzdelavani