Zpět do menu Hledat Česká asociace streetwork
Zavřít

Nebylo nic nalezeno.

Restartshop

Restartshop
31. 10. 2017
Dobročinný obchod Restart Shop podporuje zejména mladé lidi, kteří neměli ve svém životě tolik štěstí a nemohou najít práci. Nabízíme jim podporované zaměstnání, Restart, který do života potřebují.

Zisk z prodeje je určen pro Nízkoprahové kluby pro mládež, kde mladí lidé často tráví svůj volný čas a můžou samostatně řešit problémy, které je trápí.

První obchod Restart Shop vznikl v rámci projektu Streetwork pro děti a mládež, který realizujeme ve spolupráci s Národním vzdělávacím fondem, o.p.s. za podpory dánské nadace The Velux Foundation.

Druhý Restart shop a jeho další provozy (třídírna, e-shop a stánkový prodej), registrační číslo projektu CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000153  je podpořen z Operačního programu Praha – pól růstu ČR a je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj a posílení infrastruktury sociálního podniku Restart Shop. Cílovu skupinou jsou osoby bez přístřeší, osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby ohrožené závislostmi a příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů.

Restart Shop© provouje Česká asociace streetwork, o.p.s., kterou v roce 2013 založila Česká asociace streetwork, z.s. k realizaci projektu Streetwork pro děti a mládež. 5. 5. 2014 otevřela ČAS, o.p.s. Restart Shop© – dobročinný obchod s darovaným zbožím na podporu služeb pro mládež. Od té doby jsme pomohli na svět svými zkušenostmi a know-how dalším pěti pracovištím s podporovanými tréninkovými pracovními místy (v Chrudimi, 2x v Brně, v Bruntále a v Praze).

Více se o Restart Shopu © dozvíte na jeho webových stránkách.

Tagy: #restartshop