Zpět do menu Hledat Česká asociace streetwork
Zavřít

Nebylo nic nalezeno.

Zpět na výpis

Jak vést malý tým II

Ilustrační foto
Máte teroretický základ ve vedení lidi, ale neumíte to dobře propojit s praxí? Potřebujete sdílet své zkušenosti s jinými na stejné pozici jako jste vy? Uvítáte praktické nápady pro zlepšení vaší práce s lidmi? Účastněte se kurzu Jak vést malý tým II.

Česká asociace streetwork vyhlašuje kurz Jak vést malý tým II. Dvoudenní seminář (16 hod.) je určen pro max. 15 osob. Kurz je akreditován MPSV (č. akreditace: A2018/0218-SP/PC/VP).

"Objevte svůj hlas - nechte jej zaznít - inspirujte druhé, aby i oni objevili svůj hlas."
(S. Covey)

Kurz reaguje na podněty a přání účastníků úspěšného kurzu Jak vest malý tým. Vzdělávací program bude zaměřen na konkrétní dovednosti vedení malého týmu lidí. Kurz doporučujeme absoventům kurzu Jak vést malý tým jako navazující program, mohou se ho však účastnit i ostatní zájemci.

Termín kurzu:

  • 21. –  22. 11. 2018 

Výuka:
1. den: 10.00 – 17.15
2. den: 9.00 – 16.15

Lektorka kurzu:

Mgr. Svetlana Pokorná – Vrablecová

Vystudovala jsem PdF UK v Bratislavě obor sociální práce. Mé pracovní zkušenosti jsem získala hlavně v přímé práci s lidmi s duševním onemocněním v organizaci, kde jsem pracovala jako vedoucí tréninkové kavárny a posléze na pozici personalistky sdružení. 

V současné době pracuji jako supervizorka, koučka a lektorka vzdělávacích programů pro neziskové organizace, které pracují s různými cílovými skupinami. Také pracuji jako vedoucí metodik sociálních služeb v organizaci, která poskytuje služby rodinám s dětmi se sluchovým postižením.

V mé práci s lidmi se nechávám inspirovat myšlenkovými předpoklady systemického přístupu, který je mi blízký. Ve spolupráci s účastníky vzdělávání se snažím vytvářet příjemné, respektující prostředí, což znamená, že děláme to, co lidem sedí, co potřebují a co považují za užitečné. 

Ve volném čase se věnuji své rodině, hudbě, ráda fotím a chodím na procházky.

Anotace kurzu:

Společně se zaměříme např. na tato témata:
Jak efektivně vést porady - druhy porad, struktura a umění vedení porad. Účastníci si vyzkouší vést skupinovou diskuzi za pomoci metody: strukturované řízené diskuze.
Komunikační dovednosti - jak dávat konstruktivní zpětnou vazbu. Účastníci si ve skupinách vyzkouší vytvořit různé varianty konkrétních vět, které mohou použít v praxi. 
Účastníci dostanou možnost před kurzem samotným napsat témata, která je zajímají . Na základě těchto témat budeme pracovat s tzv."Tématy na přání – sdílení dobré praxe".

Vzdělávání vychází z potřeb účastníků, pracujeme spolu na bázi dobrovolnosti, interaktivní formou v příjemné tvořivé atmosféře...

Příloha:

Očekávání kurzu

Vyplněné Očekávání kurzu zašlete na e-mail smejkalova@streetwork.cz.

Místo konání:

  • Tudytam, Praha
  • K dispozici káva, čaj
  • Ubytování ani stravování nezajišťujeme.

Cena semináře:

  • Cena kurzu stanovena ve výši 2.800 Kč. 
  • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2.200 Kč.

Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2018 V kurzu jsou stále volná místa, je možné se hlásit i po uzávěrce.

Tagy: #vzdelavani

Cena

2800 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2200 Kč.

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776

Přílohy