Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

ČAS zve na kurz Romové a sociální vyloučení

Nový kurz Romové a sociální vyloučení má rozsah 16 hod. a je akreditovaný MPSV.

Kurz se věnuje současné situaci Romů v ČR, zejména problematice sociálního vyloučení (aspekty, příčiny a důsledky), charakteristikám života v sociálně vyloučených lokalitách a pojmu "kultura chudoby".

Termín kurzu:

  • 26. – 27. 11. 2018

Lektorka kurzu: Mgr. Věra Růžičková

Anotace kurzu: 

Kurz seznámí účastníky s oblastí etnických specifik Romů, jejich tradic a současné romské kultury. Zaměří se na vztahy mezi většinovou společností a Romy a stereotypy a předsudky, které jsou s Romy spojovány. Kurz se věnuje současné situaci Romů v ČR, zejména problematice sociálního vyloučení (aspekty, příčiny a důsledky), charakteristikám života v sociálně vyloučených lokalitách a pojmu "kultura chudoby". Obsahem kurzu je také seznámení účastníků s historií Romů, jejich původem a příchodem na území České republiky a s historií soužití většinové společnosti a Romů na našem území. Součástí kurzu je identifikace specifik práce s Romy v sociálně vyloučených lokalitách v praxi nízkoprahových sociálních služeb, které vycházejí z romské historie i podmínek sociálního vyloučení, ve kterých mnoho Romů v současnosti v ČR žije. Účastníci budou seznámeni s nároky na osobnost sociálního pracovníka v sociálně vyloučené lokalitě a s příklady dobré praxe nízkoprahových sociálních služeb v různých lokalitách v ČR.

Uzávěrka přihlášek: 5. 11. 2018

Více informací o kurzu najdete zde.

Tagy