Zpět do menu Hledat Česká asociace streetwork
Zavřít

Nebylo nic nalezeno.

Zpět na výpis

Romové a sociální vyloučení

Ilustrační foto
Kurz se věnuje současné situaci Romů v ČR, zejména problematice sociálního vyloučení (aspekty, příčiny a důsledky), charakteristikám života v sociálně vyloučených lokalitách a pojmu "kultura chudoby".

Česká asociace streetwork vyhlašuje nový kurz Romové a sociální vyloučení. Kurz má rozsah 16 hod. a je akreditovaný MPSV.

Komu je kurz určen:

 • pracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby

Termín kurzu:

 • 26. – 27. 11. 2018

Časy výuky:

 • 1. den 10 – 19 hod.
 • 2. den 8.30 – 15 hod.

Lektorka kurzu: 

Mgr. Věra Růžičková – vystudovala FSS MU obor Psychologie – Sociální práce a sociální politika. Od roku 2003 pracuje v Ratolesti Brno, nejprve 10 let jako vedoucí Nízkoprahového klubu Pavlač v brněnské sociálně vyloučené lokalitě, v současnosti na pozici odborné ředitelky služeb. Je také hodnotitelkou kvality ČAS. 

Anotace kurzu: 

Kurz seznámí účastníky s oblastí etnických specifik Romů, jejich tradic a současné romské kultury. Zaměří se na vztahy mezi většinovou společností a Romy a stereotypy a předsudky, které jsou s Romy spojovány. Kurz se věnuje současné situaci Romů v ČR, zejména problematice sociálního vyloučení (aspekty, příčiny a důsledky), charakteristikám života v sociálně vyloučených lokalitách a pojmu "kultura chudoby". Obsahem kurzu je také seznámení účastníků s historií Romů, jejich původem a příchodem na území České republiky a s historií soužití většinové společnosti a Romů na našem území. Součástí kurzu je identifikace specifik práce s Romy v sociálně vyloučených lokalitách v praxi nízkoprahových sociálních služeb, které vycházejí z romské historie i podmínek sociálního vyloučení, ve kterých mnoho Romů v současnosti v ČR žije. Účastníci budou seznámeni s nároky na osobnost sociálního pracovníka v sociálně vyloučené lokalitě a s příklady dobré praxe nízkoprahových sociálních služeb v různých lokalitách v ČR.

Osnova kurzu: 

 • Historie Romů
 • Romové dnes. Tradice a současná romská kultura na území ČR.
 • Sociální vyloučení Romů v ČR.
 • Specifika nízkoprahových sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách a příklady dobré praxe.

Místo konání:

 • Ratolest Brno

Cena kurzu:

 • Cena kurzu stanovena ve výši 2.800 Kč
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s.  cena 2.200 Kč.
 • Ubytování ani stravu nezajišťujeme.

Uzávěrka přihlášek: 5. 11. 2018

Tagy: #vzdelavani

Cena

2800 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2200 Kč.

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776