Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

Známe nominované na ČASovanou botu 2019!

Jak dopadlo velké oborové hlasování pracovníků nízkoprahových sociálních služeb o tom, kdo bude nominován na Výroční cenu ČASovaná bota? Přinášíme Vám výsledky a aktuální informace o letošním předávání Cen!

Publikováno: 2. 11. 2020
Aktualizováno: 11. 11. 2020

Všechny hlasy jsme vyhodnotili a sečetli dle pravidel a známe nominované na Výroční ceny České asociace streetwork ČASovaná bota 2019. Ceny jsou každoročně udělovány za největší přínos v oblasti nízkoprahových sociálních služeb, letošní cena je však jubilejní, neboť slaví 20 let od svého vzniku.

Vyhlášení a slavnostní předání cen mělo proběhnout 21. 11. 2020, z důvodu vyhlášení nouzového stavu, je předávání odloženo. Když nemohou nominovaní za Botou, musí Bota k nim. Připravujeme road show! Cestu Boty až k novým vítězům uvidíte na webu www.streetwork.cz prostřednictvím videa počátkem prosince 2020. Napínáme vás, ale bude to stát za to!

Nominováni na cenu jsou (dle abecedy):

Kategorie Osobnost roku 2019

Martina Horníčková, vedoucí sociální pracovnice, vedoucí úseku služeb pro děti a mládež, NZDM Wellmez, Oblastní charita Žďár nad Sázavou nominace 1. část (pdf), nominace 2. část (pdf)

Martina se již v adolescentním věku rozhodla vydat směrem k sociální práci, zejména k práci s mladými lidmi, jelikož v ní dodnes, jak sama říká, „vidí potenciál a smysl“. Během svého studia prošla několika odbornými praxemi nejen v ČR ale i v zahraničí, kde povětšinou pracovala s lidmi ze sociálně vyloučených lokalit, a kde tak nasbírala nové zkušenosti, které pak mohla ve své praxi uplatnit.

Martina pracuje od roku 2014 jako sociální pracovnice a vedoucí NZDM Wellmez ve Velkém Meziříčí, během této doby měla jen jednu roční „pauzu“, kdy se v roce 2018 vydala na Kavkaz „rozjet“ úplně první nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Arménii. Tento úkol se jí povedl, zařízení úspěšně funguje a je tak vzorem pro další nově vznikající centra.

Během svého působení v NZDM Wellmez se Martina zasloužila o zviditelnění nízkoprahových služeb a síťování služeb pro děti a mládež, stála u zrodu prvního streetworku ve městě Velká Bíteš a i nadále se velice aktivně podílí na mezinárodních projektech zaměřených na práci s mládeží.

Krom toho přednáší, lektoruje, od roku 2013 působí externě na CARITAS VOŠS v Olomouci.

„Martina je pro mě významnou osobou nejen díky svým bohatým zkušenostem v práci s mladými lidmi, ale především svou lidskostí, obětavostí a schopností ke každému člověku přistupovat individuálně. Mezi uživateli NZDM je velmi oblíbená, jelikož dokáže v jakékoli situaci zachovat chladnou hlavu, člověka vyslechnout, pochopit a svým smyslem pro humor i v nelehké situaci rozveselit,“ charakterizuje svoji kolegyni autorka nominace Veronika Melicharová.

Aneta Kučerová, sociální pracovnice a zástupce vedoucí, NZDM Vrakbar Jihlava, Oblastní charita Jihlava nominace (pdf)

Aneta pracuje ve Vrakbaru téměř 6 let na HPP, čemuž předcházela práce na DPP během jejích studií a dobrovolnická činnost. Po celou dobu svého působené předvádí neskutečné nasazení.

„Společně jsme překonaly těžká období, kdy se nám vyměnil celý tým, a bylo na Anetě, aby všechny zaučila, a dokázala to. Službu vždy udržela ve fungujícím stavu. A z mého pohledu nejenom ve fungujícím, ale neustále se vyvíjejícím správným směrem,“ říká o své kolegyni autorka návrhu Šárka Štočková, vedoucí Vrakbaru.

Aneta dokázala i ve chvílích nestabilního týmu zcela přepsat původní metodiku, chybějící vytvořila tak, aby odpovídala žité praxi. Navržená je zároveň členem pracovní skupiny Kraje Vysočina, kde hájí zájmy NZDM.

Krom toho je však především skvělá kontaktní pracovnice, která disponuje uměním komunikovat s klienty a najít si k nim vždy tu správnou cestičku, a to včetně klientů „náročných“. Své klienty umí držet nad vodou i v těžkých chvílích, např. během výkonu trestu odnětí svobody. Konkrétní příběh, kdy Aneta odvedla skvělou práci a s klientem udržovala 3,5 roku kontakt skrze dopisy, si můžete přečíst v Anetině nominaci.

Barbora Peterková, Sociální pracovnice, NK Likusák, RATOLEST BRNO, z.s. nominace (pdf)

Bára dokáže klienty zaujmou hned při prvním setkání, je pro ně stoprocentně čitelná. Její velkou dovedností je určitá lehkost v přímé práci, která ji klientům přibližuje, dokáže klientům podávat efektivní zpětnou vazbu. Její vztah s klienty je velmi přirozený a je to něco, čím je inspirací nejen pro nové kolegy a přínosem pro tým. Tyto dovednosti si nešetří jen pro sebe a tým Likusáku, své know-how sdílí, a to prostřednictvím stáží, pracovních skupin, prezentací služby na VŠ, atd. Od roku 2016 se aktivně věnuje stážím ČAS, kde od účastníků získává velmi pozitivní zpětnou vazbu.

Bára aktivně drží krok s klienty, sleduje, co je v jejich světě aktuální, přemýšlí nad dalšími způsoby, jak se klientům přiblížit. V roce 2018 byla úspěšná v navázání spolupráce se zástupci OC v Brně. V roce 2019 převzala terén ve třech městských částech, kde se jí podařilo navázat nové klienty, a tak obnovila jeho fungování.

S Bárou se můžete od tohoto roku také potkat na kurzu „Jak na prevenci v NZDM“.

Kategorie Tým roku 2019

Autobus, Neposeda z.ú. nominace (pdf)

Pro klub a terénní program Autobus byl rok 2019 po dlouhé době první, kdy nebylo nutné řešit absenci zázemí. Proto se navrhovaný tým s vervou pustil do vylepšování služby a metodických změn, vyzkoušel si také několik novinek, jako byl například projekt na ZŠ v Újezdu nad Lesy, komunitní akce na Jahodnici, speciální čarodějnický terén zaměřený na prevenci užívání návykových látek – především alkoholu nebo letní večerní terény. Do programu pracovníci zařadili i ověřené, oblíbené aktivity klientů, jako jsou táboráky, přespávačky, Ukliďme Česko, výlety a letní výjezd. Rovněž pokračovali v zapojení do projektu Ligy Férového Fotbalu.

Kromě všech zmíněných akcí a aktivit se ale Autobusáci především věnovali tomu, o čem jejich práce je – vytváření bezpečného prostoru pro klienty, kam si můžou přijít popovídat, svěřit se, nechat si poradit v různých situacích a trávit tam svůj volný čas.

„Autobusáci jsou pro mě především dynamičtí profíci. Profíci, kteří drží při sobě i v době, kdy teče do bot. Lidé, kteří dávájí službě a jejím klientům něco ze sebe, ze svých zájmů a schopností,“ uvádí ve své nominaci Karolína Brabcová, která zejména vyzdvihuje proaktivní a komunitní přístup týmu Autobusu.

Přečtěte si celou nominaci a dozvíte se více o aktivitách Autobusu, budování zázemí od nuly a utváření „brandu“ na Praze 14 a 21 – nejen mezi cílovou skupinou, ale do jisté míry především mezi lídry komunitního života.

Kontaktní centrum prostor plus, Prostor plus, o.p.s. nominace (pdf)

Tým Kontaktního centra zajišťuje služby pro uživatele a uživatelky návykových látek. Rok 2019 byl pro chod služby velmi náročný, protože stávající prostory byly v rekonstrukci, a tak se tým stěhoval několikrát během roku. I přes velmi komplikovaný rok a nestabilní zázemí pro službu se podařilo týmu K-centra udržet kvalitu služby a úspěšně projít postupně Metodickou návštěvou ČAS a Certifikací Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky se skvělým výsledkem a certifikátem odborné způsobilosti na další 4 roky.

Na ČASovanou botu je ale tým navržen především za vybudování krizového denního centra a noclehárny pro lidi bez přístřeší v období mrazů na dvoře Kolárky – sídla organizace.

„V Kolíně dlouhodobě chybí denní centrum pro lidi bez přístřeší a městská noclehárna má nízkou kapacitu. Tým svépomocí zajistil stan, matrace, lůžkoviny, plynové dělo, mobilní WC, personál a další nezbytnosti pro krizový chod noclehárny. Dopad na čtyři desítky lidí, kteří ve stanu našli útočiště, byl nad očekávání. Kromě toho, že nezmrzli, si někteří našli práci, jiní se rozhodli pro léčbu, někdo ušetřil peníze na bydlení a budoucí maminka mohla donosit a později také přivést na svět zdravé dítě,“ uvádí ve svém návrhu kolegyně z organizace Prostor Plus, o.p.s., Anežka Eliášová. „Představitelé Města Kolína situaci reflektují a inspirovalo je to k finanční podpoře noclehárny na rok 2020,“ dodává autorka nominace.

Modrý pomeranč, Salinger, z.s. nominace (pdf)

NZDM Modrý pomeranč funguje v Hradci Králové od roku 2001. Postupem času se rozrostlo v největší středisko neziskové organizace Salinger a nyní poskytuje svoje služby dětem a mladým lidem prostřednictvím 3 ambulantních programů, terénu, ale i „online terénu“. Každému jednotlivému klientovi je věnována profesionální péče, kterou zajišťují řádně zaškolení, neustále se vzdělávající a hlavně zapálení pracovníci stále přicházející se zajímavými nápady a projekty, kterých se klienti mohou zúčastnit.

Do dobré praxe Modrého pomeranče bezesporu patří spolupráce a síťování v rámci Hradce Králové i kraje, konkrétním příkladem je např. spolupráce s OSPOD formou case managementu, kdy pracovníci realizují na základě trojstranné dohody individuální práci s klienty.

Klub také vydává preventivní časopis „Orandžák“, jenž pracovníci tvoří na základě aktuálních témat klientů a vyhotovují ho v několika verzích pro různé věkové kategorie, nebo občasník „Klubofon“, který informuje zájemce o službu i obyvatele lokality o tom, co se v zařízení děje.

Klub tak aktivně propaguje svoji činnost nejen směrem k místní komunitě – veřejnosti, ale také směrem ke klientům a to skrze tradiční tištěná i moderní digitální média.

„NZDM Modrý pomeranč je službou, která dbá na profesionalitu a komplexnost práce ve všech možných sférách. Služba přemýšlí o jednotlivých krocích a polích svého působení, neustále pracuje na svém rozvoji a možném zlepšení poskytovaných služeb i fungování střediska jako celku,“ shrnuje závěrem autor návrhu, Robert Knebl.

O nominacích rozhodovalo hlasování pracovníků nízkoprahových sociálních služeb. Vybírat jste mohli ze 17 došlých návrhů pro 10 osobností  a 7 týmů. Dohromady jsme obdrželi celkem 180 hlasů, z toho 18 jich bylo dle pravidel vyřazeno jako neplatných. Rada ceny ve složení: loňští vítězové, zástupce Správní rady ČAS a zástupce kanceláře ČAS vybere již 6. 11. 2020 vítěze.

Děkujeme za vaše návrhy i hlasování a gratulujeme nominovaným!

Česká asociace streetwork

Tagy