Nebylo nic nalezeno.

ČASovaná bota 2019

Kdo získá výroční cenu za rok 2019?

Představujeme Vám osobnosti a týmy navržené na nominaci na ČASovanou botu 2019 a spouštíme velké oborové hlasování. Vaše hlasy nyní rozhodnou o tom, které návrhy ve dvou kategoriích budou nominovány na Výroční cenu České asociace streetwork za rok 2019. Vybírat můžete celkem ze 17 došlých návrhů pro 10 osobností (10 návrhů) a 7 týmů (7 návrhů).

!!! Každý rok je zbytečně vyřazeno mnoho neplatných hlasů, proto prosím věnujte pozornost pravidlům hlasování !!!

Hlasovat mohou všichni, a pouze ti!, kdo pracují v nízkoprahových sociálních službách (pracovníci, management). Každý pracovník hlasuje za sebe a pouze jednou. Jak?

Podpořit musíte tři kandidáty v každé kategorii. K dispozici máte celkem 12 bodů. Tři pro pracovníka, kterého byste rádi viděli na prvním místě, dva pro pracovníka na druhém místě a jeden bod pro pracovníka na třetím místě. Dalších 6 bodů rozdělíte v kategorii organizace/zařízení. Opět tři body pro nejlepšího, dva pro organizaci na druhém místě a jeden bod pro organizaci na třetím místě. Pozor! Musíte rozdat všech 12 bodů. Tzn. nemůžete podpořit jen jednu osobnost nebo jedno zařízení. Ani dvě. Ale právě tři v obou kategoriích.

Kdo hlasovat nemůže? Hlasovat nemohou vaši klienti, kamarádi mimo obor, rodinní příslušníci, lidé z města, kraje, sponzoři. Hlasovat bude možné on-line prostřednictvím hlasovacích formulářů zveřejněných na www.streetwork.czZa platné budou považovány hlasy, které vyplní všechna povinná pole. Není možné hlasovat vícekrát. Takové hlasy budou všechny vyřazeny.

Nutná podmínka

Při hlasování vyplňte všechny položky – tedy napište své jméno, zaměstnavatele, e-mail. Bez těchto údajů váš hlas nebude uznán. Jak jste hlasovali, nebudeme zveřejňovat. Nebudeme zveřejňovat ani celkové pořadí všech navržených a počet získaných hlasů.

Na Výroční ceny jsou navrženi:

Hlasovat můžete do 27. října do půlnoci (včetně). Vaše hlasy určí pořadí a tím i nominované, kteří obdrží čestné uznání a z nichž Rada ceny vybere celkového vítěze. 

Cena je udělována ve třech kategoriích - Osobnost roku (streetworker, kontaktní pracovník/ce NZDM, kontaktní pracovník/ce K-centra, vedoucí zařízení, odborník/ce pracující na metodice atd.) Tým roku (zařízení provozující konkrétní nízkoprahovou sociální službu - terénní program, NZDM, K-centrum, jiné). Volnou kategorií je Cena Správní rady za mimořádný počin. Cena může či nemusí být udělena.

Důvodem k udělení ceny je významný počin v praxi (tj. konkrétní kvalitně realizovaný projekt či záslužný čin, není vázáno na počet let v oboru), významný přínos v oboru (tj. dlouhodobou práci v oblasti s konkrétními pozitivními výstupy ve vztahu k přímým klientům, v oblasti metodiky, vzdělávání, iniciace spolupráce atd.).

Rada ceny se sejde 6. listopadu ve složení: Vítěz kategorie Osobnost roku 2018, Zástupce vítěze kategorie Tým/zařízení roku 2018, Zástupce Správní rady a Revizní komise České asociace streetwork a zástupce Kanceláře ČAS. Výsledky a ceny budou vyhlášeny, respektive slavnostně předány 21. listopadu 2020 v Malostranské Besedě v rámci večerního programu konference Terénní a nízkoprahové programy 2020 – Limity a etika v sociální práci.

Ke stažení/odkazy:

Všem, kteří nám poslali své návrhy na nominace, MOC děkujeme. Určitě jste tím udělali navrženým kolegům a kolegyním radost a to je to nejdůležitější!

Česká asociace streetwork

Tagy