Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Zaznamenávání individuálního plánování

Česká asociace Streetwork vás zve na jednodenní kurz (8 hod.) pro max. 20 osob Zaznamenávání individuálního plánování. Kurz má akreditaci MPSV.

Komu je kurz určen:

  • pracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby zejména NZDM, TP, KC a NDC

Termín kurzu:

  • 22. 10. 2020

Výuka:

  • 10 – 17 hod.
  • Pauza na oběd bude časově omezená (max. 30 minut), doporučujeme vzít si s sebou např. bagetu.
  • Žádáme účastníky, kteří s sebou mohou vzít notebook, aby jej vzali (pro práci ve skupinách).

Lektor kurzu:

Ing. Mgr. Aleš Herzog – Pracuje jako terénní pracovník s uživateli drog v Praze. Vedoucí Terénních programů SANANIM. Lektor je inspektorem sociálních služeb. Zabývá se od roku 1998 metodikou nízkoprahových služeb s různými cílovými skupinami. Má praxi jak v NZDM, tak TP s různými cílovými skupinami.

Anotace kurzu:

Kurz je určen pro pracovníky, kteří se potýkají s praktickou podobou, jak stanovit a zaznamenat individuální plán. 

Obsahem semináře je představení tří stylů sestavení individuálního plánu (krátkodobého, střednědobého, dlouhodobého) a praktický nácvik tvorby plánů.

V rámci semináře se po teoretickém úvodu pracuje ve skupinách. Každá skupina připravuje na základě zadání záznam plánu s konkrétním klientem, který se pak prezentuje, diskutuje se o něm a hledají se chyby. Pracuje se s příklady z živé praxe účastníků. Vzhledem k tomu, že záznam je vytvářen v počítači, odnese si po skončení kurzu účastník minimálně 12 až 16 opravených individuálních plánů, se kterými může dále pracovat.

Místo konání:

  • Klimentská, Praha

Cena kurzu:

  • Cena kurzu je 1 800 Kč.
  • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. je cena 1 500 Kč.
  • K dispozici káva, čaj.

Uzávěrka přihlášek:

  • 30. 9. 2020

Na kurz se můžete přihlásit ZDE

Tagy

Cena kurzu

1 800 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 500 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776