Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Lektorské dovednosti

Česká asociace Streetwork vás zve na kurz Lektorské dovednosti. Jedná se o dvě setkání (jedno dvoudenní a jedno jednodenní setkání) v průběhu jednoho roku. Kurz má kapacitu max. 16 lidí.

Komu je kurz určen:

spíše zkušeným a středně zkušeným pracovníkům z přímé práce i ve vedoucích pozicích, kteří:

 • již mají zkušenost jako lektoři, případně dlouhodobou zkušenost jako frekventanti,
 • chystají se v roce kurzu lektorovat vlastní nebo přidělené téma (organizace požaduje prezentaci),
 • mají z lektorování ( některé fáze, situace…) obavy, nejsou si jisti vlastními kompetencemi, jsou motivováni svoje kompetence posílit,
 • chtějí porozumět „lektorování“ v souvislostech a je jim blízké procesní uvažování.

Kurz je založen na supervizních přístupech a zprostředkovává sebezkušenostní formou a na základě skupinové diskuze náhled na situaci „učícího setkání“.

Termíny setkání:

 • 1. setkání 2. – 3. 12. 2020 (16 hod.)
 • Termín druhého setkání (8 hod.) bude stanoven dodatečně cca 4 měsíce od prvního setkání.

Výuka:

1. den:
10 – 17 hod.

2. den:
9 – 17 hod.

Na druhé setkání musí mít frekventanti „živý materiál“ – tzn. že odlektorovali alespoň jednu akci (lépe více) v interním či externím vzdělávání.

Lektor kurzu:

Mgr. Michal Zahradník – lektor a supervizor České asociace streetwork, spolu s Evou  Vernerovou lektor sebezkušenostního výcviku Kompetence ke kontaktní práci.

Anotace kurzu:

1. setkání

Blok 1 : „Lektorování“ jako vztah (profesionální aliance) – kontext a obsahy

 • Poměření vlastních zkušeností a sdílení obav
 • Mapa situace – zvědomění přítomných prvků, obsahy jednotlivých prvků
 • Kdo (co) všechno je zodpovědný za výsledek? – zdroje a prostředky moci ve vztahu, zodpovědnost zúčastněných
 • Role aneb kdo je tu učitel a kdo žák – partnerský přístup ve vzdělávání
 • Potřeby ve vztazích dle Erskina a jejich uplatnění
 • Zdroje uplatnění vlastní autority, formální x osobnostní zdroje
 • Revize vlastních zdrojů a slepých míst (polarity) – vytýčení rozvojových úkolů

Blok 2: „ Lektorování“ jako vztah v procesu – dynamika

 • Výkon versus proces
 • Dynamika zúčastněných prvků (lektora, skupiny, frekventantů, kontextu, klientů atd.)
 • Mapa dynamiky procesu „lektorování“ – role lektora při harmonizaci
 • Praktické zakotvení – tipy a triky (jak se připravovat, jak navazovat vztah, co s „rušiči“, co s nenadálými situacemi, zdroje sebepodpory při lektorování, teorie pákových bodů apod.)
 • Zpřesnění vlastních rozvojových cílů – zadání úkolů a experimentů

2. setkání

Blok 3: Supervizní ukotvení lektorských zkušeností z praxe

 • Sdílení zkušeností
 • Práce s mapou vztahu a schématem dynamiky – přiřazení zkušeností
 • Skupinová supervize nad frekventovanými tématy – zakotvení do doporučení dobré praxe – vytváření desatera nebo kuchařky
 • Reflexe naplnění osobních rozvojových cílů – zpřesnění na další období

Co si odnáší absolvent:

 • realistický odhad vlastních schopností a zdrojů
 • jejich úzkost/tréma je přiměřená výzvám a úkolům
 • orientuje se v procesu – ví, kde se zrovna nachází a umí pojmenovat, co se právě děje a kdo za to nese zodpovědnost
 • jsou si vědomi, co mohou způsobit/ovlivnit a co je mimo jejich vliv
 • jsou připraveni reagovat na potřeby frekventantů v souladu se svými potřebami
 • vnímají „učení“ jako vztah vzájemnosti – partnerský proces (kde obě strany získávají)
 • mají praktické vědomosti a dovednosti v přípravě, organizaci, vedení a vyhodnocování úspěšnosti své lektorské „mise“

Pro získání certifikátu je třeba absolvovat min. 20 lektorských hodin z 24 hodin a to včetně závěrečného setkání.

Místo konání:

 • Klimentská, Praha

Cena semináře:

 • Cena kurzu je stanovena ve výši 3 600 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s.je cena 2 700 Kč.

Uzávěrka přihlášek:

 • 11. 11. 2020

Na kurz se můžete přihlásit ZDE.

Tagy

Cena kurzu

3 600 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 700 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776