Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Práce s agresivním klientem

Cílem semináře je připravit pracovníky na praktické řešení vypjatých situací a setkání se s agresí.

Česká asociace streetwork vyhlašuje kurz Práce s agresivním klientem. Dvoudenní seminář (16 hod.) pro max. 16 osob je akreditován u MPSV.

Komu je seminář určen:

 • Pracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby (terénní programy, NZDM, programy pro různé cílové skupiny dětí, mládeže i dospělých),
 • studentům, kteří se o danou oblast zajímají a zároveň vykonávají v NZDM či SW praxi,
 • pracovníkům drogových služeb.

Termín semináře:

 • 16. – 17. 9. 2019

Výuka:

 • 1. den: 10 – 18 hod.
 • 2. den: 9 – 17 hod.

Lektorka kurzu:

Mgr. Martina Zikmundová – vystudovala FF UK v Praze, obor psychologie, 10 let pracovala jako terénní pracovnice a psycholožka v o.s. Rozkoš bez Rizika. Posléze působila v Centru pro osoby v konfliktu se zákonem o.s. Sananim. Nyní je ředitelkou ČAS. Věnuje se supervizi a lektorování kurzů.

Anotace semináře:

Kurz seznámí účastníky s teoriemi motivace k agresivnímu chování a pomůže jim zorientovat se v možnostech předcházení vyhroceným situacím, rovněž také možnostech reakcí na agresivní chování. Velká část kurzu je věnována nácviku reakcí v konkrétních situacích. Kurz se zabývá otázkami: Co je agrese? Jak vypadá agresivní chování? Jak to rozpoznám? Co s tím dle svého temperamentu dělám? Co agresivní chování dělá se mnou? Jsem agresivní? Jak se prosazuji? Kurz umožňuje vlastní prožitek, je postaven na autentických zkušenostech účastníků. Klade důraz na prevenci, pravidla a zásady jak s agresí, agresivním klientem či někým dalším zacházet, jak pracovat se svojí agresí.

Cílem semináře je připravit pracovníky na praktické řešení vypjatých situací a setkání se s agresí. Pracovníci budou seznámeni s projevy, příčinami a zásadami zvládání agresivního uživatele nízkoprahových sociálních služeb. Na základě praktických cvičení poznají své přirozené formy jednání a naučí se hledat případně vhodnější, které dokáží agresi tlumit. Naučí se, jak agresi předcházet, jaká jsou pravidla bezpečí pro pracovníky.

Seminář se bude mimo jiné zabývat těmito okruhy:

 • příčiny agrese a základní typy agrese
 • zvládání situací s různými typy agrese ze strany klienta 
 • předcházení agresivnímu chování 
 • agresivní neklient (např. rodič či rodinný příslušník, soused)

Místo konání:

 • Klimentská, Praha

Cena kurzu:

 • Cena kurzu stanovena ve výši 2 800 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 200 Kč.
 • K dispozici káva, čaj.

Uzávěrka přihlášek: 26. 8. 2019

Tagy

Cena kurzu

2 800

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 200.

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776