Zpět do menu Hledat
Zavřít

Nebylo nic nalezeno.

Zpět na výpis

Výjezd za dobrou praxí do Rakouska

Ilustrační foto
Datum: 25.06.2018 00:00 - 29.06.2018 00:00
ČAS vyhlašuje Výjezd za dobrou praxí do Rakouska (Graz) pro pracovníky v terénních a nízkoprahových sociálních službách.

Česká asociace streetwork, z.s. v rámci projektu „Exchange of Good Practice between Professional Youth Streetworkers in the EU“, financovaného programem Erasmus+, vyhlašuje Výjezd za dobrou praxí do Rakouska (Graz) pro pracovníky v terénních a nízkoprahových sociálních službách. Výjezd za dobrou praxí včetně monitoringu dobré praxe se uskuteční formou pětidenní stáže. Počet účastníků stáže je 5 osob. 

Komu je výjezd určen:

 • Pracovníkům a pracovnicím terénních a nízkoprahových sociálních služeb z České republiky
 • Zkušeným pracovníkům a pracovnicím (minimálně 36 měsíců praxe v oboru)

Termín výjezdu:

 • 25. – 29. 6. 2018 

Program výjezdu: 

Výjezd za dobrou praxí do zahraničí je realizován formou pětidenní stáže, přičemž první den bude společný pro všechny stážisty – úvodní informace o hostitelské organizaci a její činnosti, o práci streetworkerů v Grazu a Rakousku obecně, rozdělení účastníků stáže podle zájmu do konkrétních týmů. Další tři dny stráví stážisté vždy po jednom/po dvou ve společnosti jednoho týmu ve vybraných zařízeních či službách (viz hostitelská organizace) a budou se účastnit práce v terénu. Proto je opravdu nezbytná znalost cizího jazyka - komunikace bude vedena v anglickém jazyce! Tento individuální přístup a setrvání více dní v terénní práci poskytne hlubší vhled do zahraniční reality. Poslední, pátý den, stráví stážisté opět všichni společně se zástupci hostitelské organizace a bude věnován společné diskusi, shrnutí stáže, případným dotazům, sdílení zážitků, zkušeností atp. Každý z účastníků má povinnost zpracovat do 30 dnů od ukončení výjezdu zprávu o příkladech dobré praxe z navštíveného zařízení (předem zadanou formou) a uspořádat prezentaci o výjezdu ve své domovské organizaci. 

Hostitelská organizace: 

Verein JUKUS - organizace, která pracuje s všemožnými skupinami lidí napříč komunitou, se zvláštním důrazem na práci s mládeží a s různými kulturami. Sídlí ve městě Graz. Pro stáž nabízí následující hostitelská místa (zajišťuje Jukus a její spolupracující organizace):

 • Radikalizace a nárůst kriminality - návštěva vězení pro mladistvé (14-18 let) v Grazu
 • Projekt „Violence in the name of honour“ zaměřený na chlapce z odlišného kulturního prostředí – „kultura cti a násilí“ 
 • Nízkoprahové kluby a centra pro mladé (spojené se zaměstnáváním a učebními obory); streetwork s dětmi a mládeží
 • Ubytovna pro mladé migranty/uprchlíky „bez doprovodu“ 
 • Návštěvy institucí pěstounské péče, úřadu na ochranu práv dětí a mládeže, vedení úřadu pro community policing 

Cíle výjezdu:

Cílem výjezdu je získat nové znalosti a zkušenosti z práce s vybranou cílovou skupinou v zahraničí se zaměřením na inovativní prvky, které jsou v souladu s trendy NSS v ČR a zároveň přenositelné do našeho prostředí (s důrazem na problematiku práce s mládeží, uprchlictví, migranty, nezaměstnanost mládeže, radikalizaci mládeže i celé společnosti, práce v komunitě a další). Z toho důvodu je výjezd určen jen zkušeným pracovníkům, kteří mají přehled o aktuálním dění a trendech v oboru NSS.

Výstupy z výjezdu:

 • zpracovat zkušenosti ze stáže a její přínos pro obor NSS do zprávy z výjezdu – bude zveřejněna na portálu www.streetwork.cz a/nebo v elektronické publikaci „Příklady dobré praxe“. Podkladem pro napsání zprávy bude osnova od ČAS, kterou stážisté obdrží předem. Rozsah zprávy: minimálně 10, maximálně 20 normostran textu (jedna normostrana je 1800 znaků). Zpráva bude psána v ČJ.
 • iniciovat předávání zkušeností kolegům v rámci kmenového zařízení/organizace např. formou prezentace, semináře či workshopu 

Jak se lze přihlásit:

 • vyplňte přihlášku a motivační dopis ZDE
 • termín uzávěrky pro podání přihlášky je 21. 5. 2018 ve 12,00 hodin
 • na základě obdržených přihlášek a motivačních dopisů odborná komise ČAS vybere účastníky, kteří budou kontaktováni nejpozději 25. 5. 2018 a zároveň obdrží další podrobné informace o výjezdu

Kritéria pro výběr účastníků:

 • přednost mají pracovníci a pracovnice z členských zařízení ČAS (aktivní účast organizace na akcích ČAS výhodou)
 • z jednoho zařízení se může účastnit vždy jen jedna osoba
 • úroveň a míra motivace pro práci v oboru
 • předpoklad dalšího setrvání v oboru!
 • Anglický jazyk na velmi dobré komunikační úrovni (případně jazyk hostitelské země)
 • náhradníci: při větším počtu zájemců bude stanovena skupina náhradníků v počtu 2 osob a stanoveno jejich pořadí

Organizační informace:

 • náklady na výjezd jsou hrazeny z projektu „Exchange of Good Practice between Professional Youth Streetworkers in the EU“, financovaného programem Erasmus+
 • z projektu je hrazena doprava, ubytování a stravné (dle sazebníku MF ČR)
 • účastníci si hradí cestovní pojištění a osobní výlohy

Věříme, že výjezd pro Vás bude smysluplně stráveným časem a pomůže Vám k rozšíření přehledu v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. 

Další informace Vám ráda poskytne Karolína Panušková - tel.: 774 433 296, panuskova@streetwork.cz

Cena

Zdarma

Více informací o výjezdu Vám ráda poskytne Karolína Panušková, panuskova@streetwork.cz, tel.: 774 433 296