Zpět do menu Hledat Česká asociace streetwork
Zavřít

Nebylo nic nalezeno.

Zpět na výpis

Výjezd za dobrou praxí do Rakouska

Ilustrační foto
ČAS vyhlašuje Výjezd za dobrou praxí do Rakouska (Graz) pro pracovníky v terénních a nízkoprahových sociálních službách.

Česká asociace streetwork, z.s. v rámci projektu „Exchange of Good Practice between Professional Youth Streetworkers in the EU“, financovaného programem Erasmus+, vyhlašuje Výjezd za dobrou praxí do Rakouska (Graz) pro pracovníky v terénních a nízkoprahových sociálních službách. Výjezd za dobrou praxí včetně monitoringu dobré praxe se uskuteční formou pětidenní stáže. Počet účastníků stáže je 5 osob. 

Komu je výjezd určen:

 • Pracovníkům a pracovnicím terénních a nízkoprahových sociálních služeb z České republiky
 • Zkušeným pracovníkům a pracovnicím (minimálně 36 měsíců praxe v oboru)

Termín výjezdu:

 • 25. – 29. 6. 2018 

Program výjezdu: 

Výjezd za dobrou praxí do zahraničí je realizován formou pětidenní stáže, přičemž první den bude společný pro všechny stážisty – úvodní informace o hostitelské organizaci a její činnosti, o práci streetworkerů v Grazu a Rakousku obecně, rozdělení účastníků stáže podle zájmu do konkrétních týmů. Další tři dny stráví stážisté vždy po jednom/po dvou ve společnosti jednoho týmu ve vybraných zařízeních či službách (viz hostitelská organizace) a budou se účastnit práce v terénu. Proto je opravdu nezbytná znalost cizího jazyka - komunikace bude vedena v anglickém jazyce! Tento individuální přístup a setrvání více dní v terénní práci poskytne hlubší vhled do zahraniční reality. Poslední, pátý den, stráví stážisté opět všichni společně se zástupci hostitelské organizace a bude věnován společné diskusi, shrnutí stáže, případným dotazům, sdílení zážitků, zkušeností atp. Každý z účastníků má povinnost zpracovat do 30 dnů od ukončení výjezdu zprávu o příkladech dobré praxe z navštíveného zařízení (předem zadanou formou) a uspořádat prezentaci o výjezdu ve své domovské organizaci. 

Hostitelská organizace: 

Verein JUKUS - organizace, která pracuje s všemožnými skupinami lidí napříč komunitou, se zvláštním důrazem na práci s mládeží a s různými kulturami. Sídlí ve městě Graz. Pro stáž nabízí následující hostitelská místa (zajišťuje Jukus a její spolupracující organizace):

 • Radikalizace a nárůst kriminality - návštěva vězení pro mladistvé (14-18 let) v Grazu
 • Projekt „Violence in the name of honour“ zaměřený na chlapce z odlišného kulturního prostředí – „kultura cti a násilí“ 
 • Nízkoprahové kluby a centra pro mladé (spojené se zaměstnáváním a učebními obory); streetwork s dětmi a mládeží
 • Ubytovna pro mladé migranty/uprchlíky „bez doprovodu“ 
 • Návštěvy institucí pěstounské péče, úřadu na ochranu práv dětí a mládeže, vedení úřadu pro community policing 

Cíle výjezdu:

Cílem výjezdu je získat nové znalosti a zkušenosti z práce s vybranou cílovou skupinou v zahraničí se zaměřením na inovativní prvky, které jsou v souladu s trendy NSS v ČR a zároveň přenositelné do našeho prostředí (s důrazem na problematiku práce s mládeží, uprchlictví, migranty, nezaměstnanost mládeže, radikalizaci mládeže i celé společnosti, práce v komunitě a další). Z toho důvodu je výjezd určen jen zkušeným pracovníkům, kteří mají přehled o aktuálním dění a trendech v oboru NSS.

Výstupy z výjezdu:

 • zpracovat zkušenosti ze stáže a její přínos pro obor NSS do zprávy z výjezdu – bude zveřejněna na portálu www.streetwork.cz a/nebo v elektronické publikaci „Příklady dobré praxe“. Podkladem pro napsání zprávy bude osnova od ČAS, kterou stážisté obdrží předem. Rozsah zprávy: minimálně 10, maximálně 20 normostran textu (jedna normostrana je 1800 znaků). Zpráva bude psána v ČJ.
 • iniciovat předávání zkušeností kolegům v rámci kmenového zařízení/organizace např. formou prezentace, semináře či workshopu 

Jak se lze přihlásit:

 • vyplňte přihlášku a motivační dopis ZDE
 • termín uzávěrky pro podání přihlášky je 21. 5. 2018 ve 12,00 hodin
 • na základě obdržených přihlášek a motivačních dopisů odborná komise ČAS vybere účastníky, kteří budou kontaktováni nejpozději 25. 5. 2018 a zároveň obdrží další podrobné informace o výjezdu

Kritéria pro výběr účastníků:

 • přednost mají pracovníci a pracovnice z členských zařízení ČAS (aktivní účast organizace na akcích ČAS výhodou)
 • z jednoho zařízení se může účastnit vždy jen jedna osoba
 • úroveň a míra motivace pro práci v oboru
 • předpoklad dalšího setrvání v oboru!
 • Anglický jazyk na velmi dobré komunikační úrovni (případně jazyk hostitelské země)
 • náhradníci: při větším počtu zájemců bude stanovena skupina náhradníků v počtu 2 osob a stanoveno jejich pořadí

Organizační informace:

 • náklady na výjezd jsou hrazeny z projektu „Exchange of Good Practice between Professional Youth Streetworkers in the EU“, financovaného programem Erasmus+
 • z projektu je hrazena doprava, ubytování a stravné (dle sazebníku MF ČR)
 • účastníci si hradí cestovní pojištění a osobní výlohy

Věříme, že výjezd pro Vás bude smysluplně stráveným časem a pomůže Vám k rozšíření přehledu v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. 

Další informace Vám ráda poskytne Karolína Panušková - tel.: 774 433 296, panuskova@streetwork.cz

Cena

Zdarma

Více informací o výjezdu Vám ráda poskytne Karolína Panušková, panuskova@streetwork.cz, tel.: 774 433 296