Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

ČAS zve na kurz Individuální plánování s dětmi a mládeží v kontextu SPOD

Kurz je zaměřen na základní metodu sociální práce, kterou je individuální plánování.

Česká asociace streetwork Vás zve na kurz Individuální plánování s dětmi a mládeží v kontextu sociálně právní ochrany. Dvoudenní seminář (14 hod.) je určen pro max. 20 osob. Kurz je akreditován MPSV (č. akreditace: A2018/0221-SP/PC/VP).

Během kurzu se účastníci naučí: Jak je individuální plánování začleněno do systému standardů kvality sociálních služeb a jak je ukotveno v jednotlivých zákonech. Jak začlenit individuální plánování do celého procesu práce s klientem (jednání se zájemcem o službu, uzavření smlouvy, hodnocení naplnění cílů služby). Jak vést evidenci plánů a záznamy o plánování v souladu s požadavky standardů kvality. Další část vzdělávacího programu je zaměřena na to, jak plánovat společně s klientem (dítětem, mladým dospělým), jak hledat jeho zakázku a jak formulovat cíle a jak realizovat plán. Účastníci budou seznámeni s modelem, který je uplatňován v sociálně právní ochraně dítěte (přístup zaměřený na nenaplněné potřeby) a na základě kazuistiky se účastníci pokusí vytvořit individuální plán na zkoušku.

Lektor kurzu:

Mgr. Jindřich Racek - projektový manažer – LUMOS mezinárodní organizace propagující transformaci soc. služeb pro děti a mládež, inspektor sociálních služeb

Uzávěrka přihlášek: 16. 10. 2018

Více o kurzu čtěte zde.

Tagy