Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Pozvánka na odbornou stáž v PROGRESSIVE o.p.s. (ZDARMA v rámci OPZ)

V rámci projektu „Nové výzvy pro streetwork“ nabízíme třídenní odbornou stáž pro max. 4 vybrané osoby pracující v nízkoprahových sociálních službách z celé ČR vyjma Prahy.

Stáž proběhne v PROGRESSIVE o.p.s. – STAGE 5 - kontaktní a poradenské centrum závislostí v hl. m. Praze, NO BIOHAZARD – terénní program pro uživatele nealkoholových drog v hl. m. Praze a FIX POINT – pracovní resocializace uživatelů návykových látek.

Cíl stáže:

  • umožnit účastníkům sebrat zkušenosti a získat vhled do provozu sociální služby osvědčeného poskytovatele
  • inspirovat účastníky novými postupy poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních, která jsou garancí kvality a dobré praxe
  • seznámit účastníky s metodickými postupy, inovativními metodami práce, spolupráci v rámci sítě a umožnit jim reflexi a srovnání
  • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Termín stáže:

  • 12.–14. února 2020

Organizační informace:

Náklady na ubytování (3 noci) účastníků stáže budou hrazeny z projektu „Nové výzvy pro streetwork“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Dopravu na místo stáže a stravování si účastníci hradí na vlastní náklady. V případě dojezdu z velké vzdálenosti je možné zaplatit ubytování již den předem.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky: 8. 1. 2020

Více o stáži se dozvíte ZDE.

Tagy