Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Zapište si datum konference „Kvalita práce s mládeží“

Česká asociace streetwork pořádá 25. května 2023 jednodenní konferenci Kvalita práce s mládeží. Konference se uskuteční v Goethe Institutu v Praze a v jejím závěru proběhne slavnostní předání výroční ceny ČASovaná bota.

Konferenci zahájíme blokem zaměřeným na efektivitu a hodnocení dopadů terénní práce s mládeží. Dozvíme se a budeme diskutovat o tom, co je mezinárodně považováno za kvalitní streetwork a co ne (z hlediska kvality, efektivity a dopadu na klienty). 

Posoudíme, zda a jak se dají zkušenosti z Evropy aplikovat na naše prostředí; srovnáme, jaké je pojetí vykazování a zaznamenávání práce s klienty v ČR a v zahraničí. Jak se daří do hodnocení efektivity a kvality zapojovat samotné klienty a umíme pracovat s jejich zpětnou vazbou? Stručně si také představíme online nástroj pro vyhodnocování kvality a efektivity terénní práce s mládeží, Logbook Street.

Ve druhé části konference se zaměříme na situaci v oblasti práce s mládeží v ČR a v Evropě – co všechno je vlastně práce s mládeží neboli Youth Work? Co mají společného a v čem se liší práce s mládeží a sociální práce? Představíme si některé výstupy z nedávného výzkumu práce s mládeží v ČR a dále evropské strategie v oblasti mládeže, zejména “European Youth Work Agenda (Bonn Process)”. Těšte se na zajímavé hosty!

Poslední na programu bude předání cen ČASovaná bota za rok 2022.

Vše probíhá v rámci projektu “Inspiring Quality Youth Work”, který je spolufinancován programem Erasmus+.

Konference Kvalita práce s mládeží

  • 25. 5. 2023, 13:00 – 17:30
  • Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1

Podrobný program konference a odkaz k přihlášení zveřejníme začátkem dubna.