Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

Nominujte na ČASovanou botu 2022!

Česká asociace streetwork zahájila příjem návrhů na Výroční cenu ČASovaná Bota 2022. Již tradičně můžete své kolegy a kolegyně nominovat za přínos v oblasti nízkoprahových sociálních služeb za uplynulý rok. Vítěz v kategorii Tým roku obdrží od České asociace streetwork 30.000 Kč, Osobnost roku pak 10.000 Kč. Ceny budou předány v rámci konference zaměřené na efektivitu terénní práce s mládeží v Evropě. Konference proběhne 25. května v Goethe institutu v Praze v rámci mezinárodního projektu IQ Streetwork, spolufinancovaného programem Erasmus+.

Výroční cena neboli ČASovaná Bota od samého počátku byla a je především vyjádřením uznání lidem, kteří obětavě a vzdor překážkám pracují v první linii. O tom, jak cena vznikla, si můžete přečíst v našem archivu.

Uplynulý rok 2022 přinesl řadu těžkostí a prohloubení společenských problémů. Válečný konflikt na Ukrajině spojený s masivním pohybem běženců, energetická krize a narůstající inflace, to vše stojí v pozadí gradujících ekonomických i sociálních propadů mnoha rodin.

V situaci, kdy se nůžky sociální nerovnosti v naší společnosti neustále rozevírají, upozorňujeme na důležitost a nezastupitelnost sociální práce, která dokáže účinně předcházet sociálnímu vyloučení a mírnit jeho dopady.

Výroční cenou ČAS chceme pracovnicím a pracovníkům nízkoprahových sociálních služeb poděkovat za jejich – společností málo oceňovanou, avšak zcela zásadní a záslužnou – práci.

Česká asociace streetwork zároveň dlouhodobě upozorňuje na nedostatečné platy sociálních pracovníků a pracovnic. Navýšení mezd považujeme z hlediska udržení kvality poskytovaných služeb za zásadní. Výroční ceny ČAS představují možnost, jak symbolicky vyjádřit, že sociální práce si zaslouží větší pozornost a finanční ohodnocení.

Vyhlašujeme ČASovanou Botu 2022

Vyzýváme všechny pracovníky/ce nízkoprahových sociálních služeb, aby vybrali ze svého středu kolegy a kolegyně, kteří si podle nich zaslouží zvláštní uznání za svoji práci.

Neváhejte a nominujte své kolegy a kolegyně! Udělejte jim radost a dejte jim najevo, že odvádí skvělou práci!

Příjem nominací zahájen 17. 2. 2023

Cena je udělována ve třech kategoriích:

  • Osobnost roku (streetworker/ka, kontaktní pracovník/ce NZDM, kontaktní pracovník/ce K-centra, NDC, vedoucí zařízení, odborník/ce pracující na metodice atd.) – formulář ke stažení; Výherce této kategorie získá od České asociace streetwork částku 10.000 Kč.
  • Tým roku – (pro zařízení provozující konkrétní nízkoprahovou sociální službu – terénní program, NZDM, NDC, K-centrum, jiné) – formulář ke stažení. Tuto kategorie dotuje Česká asociace streetwork částkou 30.000 Kč.
  • Cena Správní rady za mimořádný počin – cena v této mimořádné kategorii může či nemusí být udělena. Návrhy zasílejte zvlášť na email asociace@streetwork.cz

Návrhy (nominace) přijímáme výhradně na emailu portal@streetwork.cz, pouze nominace na Cenu správní rady za mimořádný počin zasílejte na e-mail asociace@streetwork.cz

Příjem nominací do 21. 4. 2023 do půlnoci

Důvodem k udělení ceny je významný počin v praxi (tj. konkrétní kvalitně realizovaný projekt či záslužný čin) a významný přínos v oboru (tj. dlouhodobá práce v oblasti s konkrétními pozitivními výstupy ve vztahu ke klientům, v oblasti metodiky, vzdělávání, iniciace spolupráce atd.). Navrhovatelem či navrženým může být kterákoliv fyzická osoba nebo kolektiv osob (pracovníci zařízení).

Jak nominovat svého „favorita“ zjistíte v pravidlech (ke stažení ZDE). Všechny návrhy, které budou splňovat podmínky, budou zveřejněny na portálu streetwork.cz. O nominovaných se poté rozhodne v online hlasování (viz pravidla), kterého se mohou zúčastnit všichni pracovníci/e nízkoprahových sociálních služeb. Vítěze každé kategorie vybere Rada ceny, a to ze tří nominovaných s největším počtem hlasů.

Rada ceny se sejde 17. května 2023 ve složení: Vítězka kategorie Osobnost roku 2020/21, Zástupce vítěze kategorie tým roku 2020/21, Zástupce Správní rady a Revizní komise České asociace streetwork a zástupce kanceláře ČAS.

Konečné výsledky budou vyhlášeny a ceny slavnostně předány ve čtvrtek 25. května 2023 na konferenci konané v rámci mezinárodního projektu IQ Streetwork, která se uskuteční v pražském Goethe-Institutu.

Ceny pro vítěze:

  • 30 000 Kč obdrží od ČAS vítězný Tým roku 2022
  • 10 000 Kč obdrží od ČAS vítěz/ka Osobnosti roku 2022

Harmonogram pro letošní rok:

17. únor 2023 – vyhlášení, začínáme přijímat návrhy
21. dubna 2023 o půlnoci – ukončení přijímání návrhů
25. dubna 2023 – zveřejnění nominací
25. dubna 2023 – 12. 5. 2023 – hlasování na portálu
16. května 2023 – vyhlášení nominací 3+3, tisková zpráva
17. května 2023 – Rada rozhodne o vítězích
25. května 2023 – vyhlášení vítězů a slavnostní předání Ceny na konferenci ČAS

Nečekejte, koho nominují druzí – staňte se tím, kdo aktivně utváří historii i současnou tvář oboru! Nominujte své kolegy/ně na ČASovanou Botu 2022!

Všechny informace naleznete na stránkách České asociace streetwork: streetwork.cz/vyrocni_cena.

Ke stažení/odkazy:

Dokumenty k Ceně ke stažení – včetně formulářů a podrobných pravidel
Vše o ČASované botě na stránkách ČAS
Výroční cena 2020/21
Výroční cena 2019
Výroční cena 2018
Výroční cena 2017
Výroční cena 2016 
Výroční cena 2015
Výroční cena 2014 
Výroční cena 2013 
Výroční cena 2012 
Výroční cena 2011 
Výroční cena 2010 
Výroční cena 2009 
Výroční cena 2008 
Výroční cena 2007 
Výroční cena 2006 
Historie Výroční ceny (archiv)
Jak Výroční cena přišla na svět

Tagy