Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS - TNK 2023

Týden nízkoprahových klubů 2023

Třetí zářijový týden je každoročně věnován kampani České asociace streetwork Týden nízkoprahových klubů. Ta poukazuje na význam NZDM a přibližuje jejich činnost odborné i laické veřejnosti. Letošní 17. ročník se bude konat 18. – 22. září 2023, kdy nízkoprahové kluby pro děti a mládež napříč celou Českou republikou ožijí veřejnými akcemi.

Streetwork dnes: Spojka mezi světy a obory

Profese streetworkerů a streetworkerek již dávno není pouze o přímé kontaktní práci v ulicích nebo nízkoprahových klubech (i když ta je stále jejím základním kamenem). Streetworkeři a streetwokerky jsou dnes komplexními odborníky, kteří mají vzdělání i zkušenosti s oblastmi podpory duševního zdraví, spolupráce se školami, řešení problémů s bydlením, vzděláváním či závislostí. Jsou casemanagery, odborníky, kteří jsou na řadě míst zapojeni do různých víceoborových skupin, v řadě případů je i sami vedou a jsou tak odbornými spojkami mezi různými obory. Právě celou šíři práce dnešních streetworkerů a streetworkerek chceme představit v letošním Týdnu nízkoprahových klubů.

V roce 2023 se  v Týdnu nízkoprahových klubů zaměříme  na tato témata:

  • Duševní zdraví
  • Spolupráce se školami
  • Děti a dospívající z Ukrajiny

Přihlaste své NZDM do kampaně a staňte se součástí Týdne nízkoprahových klubů 2023!

Téma může vycházet ze tří jmenovaných, vaše akce však může být i na vámi preferované, zcela jiné téma. Možná máte pravidelnou akci pro veřejnost, směřujte ji do TNK! Podstatou akce je spojit energii a využít potenciál společného PR na sociálních i dalších médiích k oslovení široké veřejnosti. A to bez Vás, jednotlivých zařízení, nejde. Každý, kdo se zapojí a bude sdílet obsahy dalších klubů, podpoří tím jejich aktivity a existenci.

Duševní zdraví dětí a dospívajících se v posledních letech zhoršuje, zatímco dostupnost odborné pomoci klesá z důvodu nedostatečných kapacit. Mnoho dětí a mladých lidí, kteří zažívají obtížnou životní situaci, propadá sítem služeb nepovšimnuto. 

Nízkoprahové služby a sociální práce na školách je proto velice důležitou součástí péče o ohrožené děti. Umíme děti vyhledávat, kontaktovat, navazovat bezpečný a důvěrný vztah, intervenovat i vhodně síťovat a předávat do návazných institucí. Jsme bezpečným místem i oporou, díky které může mladý člověk krize překlenout, aniž by na něm zanechaly fatální následky. 

Také o tom si budeme povídat ve čtvrtek 21. 9., kdy Česká asociace streetwork veřejnosti představí práci na školách v rámci projektu iKAP (implementace Krajského akčního plánu hlavního města Prahy) – inovace ve vzdělávání. 

Proč se zapojit?

Týden nízkoprahových klubů má za cíl především snížit prahy mezi kluby a veřejností, včetně odborné – seznámit blíže a bez předsudků školy, rodiče, zdravotnické služby, potenciální klienty, sousedy, firemní dárce nebo zástupce samospráv a média (podle toho, na koho cílíte) s činností nízkoprahových klubů prostřednictvím akcí, které kluby uspořádají přímo v jejich městech a místních komunitách. Soustředění těchto akcí do jednoho týdne a využití velkého počtu klubů, nám umožní upozornit na práci a význam nízkoprahových klubů v regionu i celorepublikově.

Jako každý rok, i letos budeme na webu streetwork.cz promovat kalendář akcí jednotlivých nízkoprahových klubů. Budeme oslovovat média a prostřednictvím nich komunikovat s odbornou i laickou veřejností.

Výhodou společné kampaně je vzájemná podpora všech zapojených na sociálních sítích a v médiích. Propagujte a sdílejte svou akci a zároveň TNK, používejte ke komunikaci na sítích společné hashtagy #tnk2023 #tnk #dusevnizdravi #spolupracujeme #skolanzdm #detinauteku #detiukrajiny #jsemcizi #jsemcizinec – tím navzájem posílíte propagaci všech zúčastněných.

Možná už v tuto chvíli máte nějaký nový a zajímavý nápad, komu a jak efektivně představit smysl a obsah Vaší práce. Pokud ještě nápad na konkrétní akci nemáte, nezoufejte – můžete se inspirovat minulým ročníkem.

Sledujte náš Facebook, kde se průběžně dozvíte více!

Jak se přihlásit aneb HARMONOGRAM

Přihlásit se můžete do 29. července (včetně). K přihlašování využijte online formulář TÝDEN NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBŮ 2023 – přihláška (oranžový formulář): https://forms.gle/WUc1TEt4aviUo86b9  

Na uvedený kontaktní email Vám zašleme ihned po uzávěrce přihlášek elektronické materiály k propagaci (šablonu tiskové zprávy, vizuál pro sítě i tisk, například plakáty k vytištění). Věnujte prosím pozornost správnosti kontaktních údajů.

Spolu s elektronickým balíčkem vám přijde také odkaz na druhou tabulku – TÝDEN NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBŮ 2023 – program (zelený formulář). Program budete moci vyplnit do 31. srpna 2023 včetně, abychom jej mohli propagovat na našem webu. 

Ani letos nebudeme rozesílat žádné tištěné materiály poštou, přihlášená zařízení od nás dostanou začátkem srpna sadu elektronických grafických materiálů včetně plakátu, který si budou moci sama upravit dle svých požadavků a vytisknout, dále sadu šablon a motivů pro sociální média, včetně šablony tiskové zprávy. Tu si budou moci upravit a rozeslat regionálnímu tisku. POZOR: Elektronickou zásilku dostanete na adresy, které uvedete v přihlášce.

Znovu také nabízíme pomoc při zpracování např. inzerátu do místních novin, pokud takovou možnost máte. Připadá nám důležité, abychom působili co nejvíce jednotně a posílili tak celkový dopad Týdne na veřejnost.

Za Českou asociaci streetwork vám všechny dotazy zodpoví Michaela Burdová na e-mailu portal@streetwork.cz, tel.: 774 421 865, nebo Martina Zikmundová, zikmundova@streetwork.cz, tel.: 774 913 777.

Kontakt pro média: 

Václav Zeman, Česká asociace streetwork (ČAS) – mediální servis tel.: 732 151 250 mail: vaclav@storyhunters.cz

Minulé ročníky:

Tagy