Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Studie ČAS: Prevence a sociální služby jsou v programech stran kandidujících do voleb v Praze zastoupeny okrajově

V týdnu před blížícími se komunálními volbami zveřejňujeme výsledky studie zaměřené to, jak se strany kandidující do zastupitelstva hlavního města Praha zaměřují na oblasti prevence a sociálních služeb. Tato témata jsou podle analýzy volebních programů i odpovědí zástupců jednotlivých stran zastoupena velmi obecně a nedostatečně.

Studie se zaměřila na tři oblasti, které Česká asociace streetwork vnímá u budoucího vedení hlavního města v sociální oblasti jako zásadní. Jedná se o adiktologické služby, situaci lidí bez domova a prevenci u mladých lidí z rodin ohrožených chudobou. Studie obsahuje výběr z programů hlavních kandidujících stran (jsou do ní zahrnuté všechny parlamentní strany a strany zastoupené v dnešním zastupitelstvu hl.m.Prahy) a odpovědi zástupců oslovených stran na tři uvedená témata.

Zástupci oslovených stran kandidujících v Praze odpovídali pro studii na tři následující otázky k vybraným tématům ze sociální oblasti: 1) Jaké navrhujete řešení adiktologických služeb v Praze?, 2) Jak hodnotíte situaci lidí bez domova v Praze a jaké kroky v oblasti jejich zabydlování byste ve vedení sociální oblasti města podnikli? 3) Jak v Praze včas zachytit mladé lidi z rodin ohrožených chudobou dříve, než se dostanou do existenčních potíží?  

Z těchto odpovědí je možné si udělat trochu podrobnější obrázek o tom, jak se v případě, že se budou po volbách podílet na vedení města, budou zabývat uvedenými tématy. Česká asociace streetwork v závěru studie uvádí krátká shrnutí a některé společné rysy, které se v odpovědích na otázky k jednotlivým tématům vyskytly.

K oblasti adiktologických služeb studie v závěru uvádí, že oslovení kandidáti „se shodují v nutnosti celopražské koordinace řešení, aktuální situaci komentují jako nedostatečnou, především z pohledu pokrytí službami a přetížení v některých městských částech.“ V oblasti situace lidí bez domova studie i mnozí zástupci dotázaných stran kladně hodnotí postup současného vedení města během pandemie koronaviru a odkazují na čerstvě přijatou Strategii prevence, snižování negativních dopadů a ukončování bezdomovectví v Praze do roku 2030. V oblasti prevence mladých lidí ohrožených chudobou pak dotazovaní uvádí, že „je potřeba posílit existující preventivní služby a dále budovat síť nízkoprahových center a terénních programů a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny, provázat informovanost mezi městskými částmi, magistrátem a zejména posílit spolupráci se školami a zdravotníky v oblasti duševního zdraví dětí.“

Celou studii najdete zde na streetwork.cz

 

Studie se uskutečnila v rámci projektu „ČAS od ČASU diskusní klub. Budování skutečně sociální sítě“ s číslem 62500-2019-003-0070. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Přílohy