Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Pozvánka na diskuzi Projevy chudoby ve velkých městech

V rámci kampaně Týdne nízkoprahových klubů jsme letos připravili speciální pražskou sérii akcí, kterou zahájíme veřejnou diskuzí „Projevy chudoby ve velkých městech“. Diskuze se uskuteční 19. září na Staroměstské radnici v Praze, spolupořádá ji iniciativa Za bydlení.

Chudoba ve velkém městě jako je Praha je v mnoha ohledech skrytá. Nejsou zde tak velká a tak viditelná místa, ve kterých by se chudoba koncentrovala. Podle odborných odhadů žije v Praze až 160 tisíc osob ohrožených ztrátou bydlení, nejčastěji jde o rodiny s dětmi, specificky samoživitelky a samoživitele,  seniory a další nízko-příjmové skupiny, lidi v nájemním bydlení, kterých je v Praze více než v jiných krajích Česka, osoby a domácnosti, které řeší dluhové zatíženi, insolvenci.

Týden před volbami jsme ke společné debatě přizvali odborníky zabývající se sociální oblastí, abychom společně s nimi mluvili o tom, jaké jsou projevy chudoby v dnešní Praze, jaké dopady na nejchudší obyvatele má zhoršená ekonomická situace i opakované pandemie i o tom, na jaká témata by se mělo zaměřit nové vedení Prahy.

Přijďte s námi diskutovat!

Kdy:

  • pondělí 19. září, od 17 hod.

Kde:

  • Staroměstská radnice, 4. patro, Sál architektů, Staroměstské náměstí 1, Praha 1

Panelisté:

Martin Šimáček (ředitel Centra sociálních služeb Praha),
Lucie Trlifajová (SPOT – centrum pro společenské otázky),
Jan Klusáček (iniciativa Za bydlení),
Martina Zikmundová (ČAS).

Moderuje Lucie Vopálenská

Pražský Týden nízkoprahových klubů 2022 proběhne v rámci 16. ročníku kampaně České asociace streetwork Týden nízkoprahových klubů, jejímž cílem je odborné i laické veřejnosti přiblížit činnost NZDM a poukázat na význam nízkoprahových klubů pro děti a mládež. Týden nízkoprahových klubů letos proběhne 19. – 23. září 2022. Budeme se v něm zabývat tématem dopadů chudoby na dětství a dospívání a projevů uprchlické krize v nízkoprahových klubech.

Vše o Týdnu nízkoprahových klubů v České republice najdete ZDE.

Diskuse se uskuteční v rámci projektu „ČAS od ČASU diskusní klub. Budování skutečně sociální sítě“ s číslem 62500-2019-003-0070. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Tagy