Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Hledáme spolupracovníky/ice na mezinárodním projektu

Česká asociace streetwork, z.s. hledá dva zájemce/zájemkyně o spolupráci na mezinárodním projektu IQSW – Inspiring quality streetwork.

Zaměření projektu:

Zlepšení kvality nízkoprahových služeb pro děti a mládež. Sledování kvality práce a jejích dopadů na cílovou skupinu pomocí indikátorů, dokumentace a  vykazování činností při kontaktní sociální práci s dětmi a mládeží. Porovnávání způsobů měření kvality v různých státech EU. Vytvoření souboru indikátorů a online nástroje pro sledování kvality práce. Zavedení nového systému ve vybrané zemi.

Zapojené organizace (země):

Období:

 • 31. 5. 2021 – 30. 5. 2023

Jaká/jaký musíš být? 

 • Pracovat s dětmi a mládeží v terénním sociálním programu nebo v nízkoprahovém klubu
 • Zajímat se o aktuální dění v oboru v ČR a mít o něm přehled
 • Anglicky aktivně mluvící (veškerá komunikace v projektu probíhá v AJ)
 • Mít podporu své domovské organizace. Nejen, že domovská organizace svého pracovníka uvolní na aktivity projektu, ale poskytne též prostor pro ověření hypotéz a testování výstupů projektu v každodenní praxi
 • Tvá domovská organizace musí mít vlastní systém/metodu měření dopadů
 • Mít čas na čtyři několikadenní setkání každý rok (celkem bude 8 setkání, z toho 6 v zahraničí; většinou dvoudenní, jedno setkání bude 5 denní)

Co za to?

 • Cenná zkušenost ze zahraniční spolupráce s kolegy z předních evropských organizací v oboru
 • Přínos pro celou organizaci, kolegy i klienty, s jejichž zapojením se také počítá
 • Náklady na cestování jsou plně hrazené
 • Odměna za práci na výstupech projektu dle míry zapojení
 • Po celou dobu trvání projektu podpora koordinátorky projektu z ČAS

Vyplň přihlášku do 28. dubna 2021 do 12:00, těšíme se!

Dotazy? Rádi zodpovíme! E-mail: panuskova@streetwork.cz; tel: +420 774 433 296

#erasmusplus

Tagy