Nebylo nic nalezeno.

Foto © Anna Šolcová

ČAS od ČASU #12: O streetworku s Martinou Zikmundovou

Závěrečná debata ze série ČAS od ČASU s psycholožkou, sociální pedagožkou a respektovanou ředitelkou České asociace streetwork, Martinou Zikmundovou. O 25 letech strávených na ulici, o efektivitě práce sociální služeb a o tom, proč je dobré mít v obci streetworkera.

Jak pracují neziskové organizace na zakázku státu a proč je pro stát nezbytné podporovat sociální služby? Má smysl sociální práci propagovat? Jací vlastně jsou streetworkeři? A co Martina Zikmundová před lety hledala na Ukrajině...?

Setkání se uskutečnilo 8. 9. 2022 od 19.00 v Knihovně Václava Havla

Poslechněte si podcast:

Video záznam:

Podcastová série ČAS od ČASU prostřednictvím hostů přibližuje veřejnosti jinak vzdálená a předsudky opředená témata nízkoprahových a terénních sociálních služeb a jejich klientů. Celkem se v Knihovně Václava Havla představilo dvanáct osobností sociální práce. 

Diskusní setkání jsou přístupná formou videozáznamu, přepisu rozhovoru a podcastu dostupného na Spotify i streamovacích službách iOS a Android. Moderuje Adéla Lichková, kterou je možné slyšel také na vlnách Českého rozhlasu.

Poslechněte si jednotlivé díly diskusního pořadu ČAS od ČASU:

ČAS od ČASU #11: O streetworku s Milenou Johnovou

Absolventka oboru molekulární biologie a genetiky. Většinu profesního života strávila v sociálních službách. Pod hlavičkou Hnutí Duha vedla první chráněný byt v České republice. Spoluzakládala Rytmus, organizaci zaměřenou na rozvoj podporovaného zaměstnávání. Vedla organizaci QUIP na pomoc lidem s postižením. Spolupodílela se i na přípravě systému kontroly kvality sociálních služeb. Po svém nástupu do funkce pražské radní pro sociální politiku a zdravotní oblast zadala řadu auditů, které odhalily neefektivní využívání městských peněz v příspěvkových organizacích. Podporuje růst terénních a odlehčovacích sociálních služeb na území hlavního města s cílem umožnit lidem a dospělým se zdravotním znevýhodněním žít v přirozeném rodinném prostředí.

V roli politika jsem přišla o možnost být odborníkem na oblast, kterou vedu“, posteskla si Milena Johnová v dalším podcastu ze série ČAS od ČASU, který přináší Česká asociace streetwork.

Setkání se uskutečnilo 30. 6. 2022 od 19.00 v Knihovně Václava Havla

Poslechněte si podcast:

Video záznam:

ČAS od ČASU #10: O streetworku s Hanou Malinovou

Socioložka, streetworkerka, kontrabasistka, autorka divadelních her a principálka souboru Rozkoš, zakladatelka organizace Rozkoš bez Rizika a humanitární pracovnice. Žena, která spojuje vědeckou činnost s kulturní, zdravotní a sociální oblastí a ovlivnila vnímání sex byznysu v České republice.

Prostituce musí být volbou nikoliv nutností

„Dnes je ekonomický tlak tak velký, že žena do sex byznysu vstupuje obvykle dobrovolně… Je to tvrdé, ale přes šedesát procent našich klientek jsou matky samoživitelky,“ říká Hana Malinová v dalším podcastu cyklu ČAS od ČASU, který přináší Česká asociace streetwork.

Diskusní setkání s Hanou Malinovou se uskutečnilo živě v Knihovně Václava Havla 16. 6. 2022 od 19.00.

Poslechněte si podcast:

Video záznam:

ČAS od ČASU #9: O streetworku s Annou Šabatovou

Zapsala se do dějin řadou důležitých pozic, které zastávala. Byla signatářkou a mluvčí Charty 77, jako poradkyně ministra sociálních věcí stála u zrodu spolupráce s neziskovými organizacemi v oblasti sociálních služeb, byla veřejnou ochránkyní práv i předsedkyní Helsinského výboru. V roce 1998–2001 pracovala v městském centru sociálních služeb a prevence hlavního města Prahy. Francouzský prezident Emmanuel Macrone jí propůjčil v roce 2018 Řád čestné legie v hodnosti rytířky. Současnou pozornost věnuje Praze, kde před pár dny oznámila kandidaturu na post primátorky hlavního města.

"Sociální systém je spíše nevyužívaný než zneužívaný. Záchytné systémy nemusí všechno pobrat – je potřeba se dívat kolem sebe a pomáhat, aby život v komunitě fungoval", říká Anna Šabatová, hostka diskusního setkání, které se v rámci série ČAS od ČASU uskutečnilo živě v Knihovně Václava Havla 26. 5. 2022 od 19.00. 

Poslechněte si podcast:

Video záznam:

ČAS od ČASU #8: O streetworku s Viktorem Mravčíkem

Viktor Mravčík dvacet let vedl Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, odkud odešel vloni pro nesouhlas s vývojem protidrogové politiky v ČR. Je mezinárodně uznávaným expertem, výzkumníkem a autorem mnoha odborných publikací, spolupracovníkem Národního ústavu pro duševní zdraví, vyučuje na Klinice adiktologie. V současné době pracuje jako ředitel výzkumu a vzdělávání ve Společnosti Podané ruce o.p.s.

V devadesátých letech jsme zareagovali dobře, v drogové politice jsme byli premianty mezi zeměmi bývalého východního bloku, nyní nám v některých ohledech ujíždí vlak a měli bychom to dohnat,“ komentuje situaci Viktor Mravčík.

Diskusní setkání s Viktorem Mravčíkem se uskutečnilo živě v Knihovně Václava Havla 31. 3. 2022 od 19.00.

Poslechněte si podcast:

Video záznam:

ČAS od ČASU #7: O streetworku s Tomášem Feřtekem

Streetwork si většina lidí spojuje se sociální prací venku, na ulici. Své místo má ale nepochybně i ve školách nebo aspoň v jejich blízkosti. Tomáš Feřtek je spoluautorem oceňovaného seriálu Ochránce z prostředí českých škol. Vzdělání a školství se věnuje dlouhodobě. „Školy opravdu pomoc potřebují, speciálně poslední dva roky je práce učitelů velká dřina. Pojďme školám nabídnout, že jim zajistíme pomoc,“ říká Tomáš Feřtek, spoluzakladatel informačního centra o vzdělávání EDUin a v podcastu dodává, že cesta k přivedení sociálních pracovníků do škol, nebo jakékoliv jiné podpory tohoto typu, je nyní otevřenější než kdykoliv byla.

Jaké je současné školství a na jaké tradice navazuje. S jakými neduhy se české školství potýká? Kde a jak by mohli ve školství pomoci sociální pracovníci? Probíhá ve školách spíše spolupráce nebo jsme svědky pozičních bojů?

Diskusní setkání s Tomášem Feřtekem se uskutečnilo živě v Knihovně Václava Havla 27. 1. 2022 od 19.00

Poslechněte si podcast:

Video záznam:

ČAS od ČASU #6: O streetworku s Janem Desenským

Ředitel Domu Karla Larssona Armády Spásy a bývalý streetworker Jan Desenský o prevenci bezdomovectví a hledání cest, jak získat opět místo ve společnosti. „Každý člověk s dobře nastavenou individuální podporou si udrží bydlení,“ říká propagátor metody housing first.

Přístup housing first dorazil Čech. Jaké jsou první zkušenosti a výsledky? Vyplatí se zabydlování lidí z ulice? Jaká je role profesionální pomoci, a jaká občanské společnosti v návratu sociálně vyloučených do společnosti? O tom jsme si povídali s ředitelem Domu Karla Larssona Armády Spásy Praha Praha.

Diskusní setkání s Janem Desenským se uskutečnilo živě v Knihovně Václava Havla 25. 10. 2021 od 19.00

Poslechněte si podcast: 

ČAS od ČASU #5: O streetworku s Amritem Senem

Hudebník, který si prošel zkušeností s drogami, nyní pomáhá závislým v kontaktním centru pro uživatele návykových látek. Na vlastní kůži poznal odvykací léčbu v organizacích, ve kterých následně pracoval. Zvolil si totiž cestu sociálního pracovníka. Zpověď zpěváka legendární kapely Michael's Uncle. „Ne vždy je to příjemné, když se mne klient ptá: A ty jsi také bral?“

Amrit Sen je hudebník a sociální pracovník kontaktního centra pro uživatele návykových látek Sananim, předtím v terapeutické komunitě Magdaléna. Bývalý zpěvák hardcorepunkové kapely Michael's Uncle či projektu ThANX je znám vlastní drogovou minulostí. Po vyléčení se rozhodl pro studium sociální práce. Vystudoval Evangelickou akademii a absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR. Do knihovny Václava Havla přijal pozvání v rámci pátého dílu diskusního pořadu ČAS od ČASU

Diskusní setkání s Amritem Senem se uskutečnilo živě v Knihovně Václava Havla 20. 9. 2021 od 19.00

Poslechněte si podcast: 

ČAS od ČASU #4: O streetworku s Petrou Procházkovou

V devadesátých letech odjela jako reportérka do Ruska a zůstala tam jedenáct let. Informovala o válečných konfliktech i o životě obyčejných lidí. V Čečenském Grozném založila útulek pro válečné sirotky a spolek Berkat, který se stal mezinárodní humanitární organizací. Ví, jak je lidem na ulici, jak se žije sirotkům ve válečných zónách. „Nečekejte, že lidé, kterým pomůžete, vás budou mít rádi. Jsou velmi hrdí,“ říká o Čečencích a jejich novém životě Petra Procházková.

Petra Procházková je válečná novinářka a humanitární pracovnice. Založila sdružení Berkat pomáhající dětem v Čečensku a Afghánistánu, v Grozném se dětský domov stará o desítky válečných sirotků. V Ruské federaci je ale persona non grata. Do knihovny Václava Havla přijala pozvání v rámci čtvrtého dílu diskusního pořadu ČAS od ČASU

Premiéra dílu se uskutečnila 23. 6. 2021 v 19:00

ČAS od ČASU #3: O streetworku s Jakubem Minaříkem

Pacienti za ním přicházejí, když na konci tunelu vidí tmu a ta je vyděsí. Má rád výzvy a proto rád pracuje s klienty, kteří se v drogové závislosti pohybují už mnoho let a zatím nenašli cestu ven. Své pacienty substituční léčby někdy popisuje jako chlapce z nedělní školy. „Drogy jsou i alkohol, tabák, čaj, kafe. Z tohoto pohledu jsme uživatelé drog všichni,“, říká psychiatr, adiktolog a akupunkturista Jakub Minařík z Adiktologické ambulance I. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Jakub Minařík je psychiatr se zaměřením na farmakoterapii závislosti na návykových látkách. Působí na Klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice. Věnuje se léčbě závislých na pervitinu a heroinu. Absolvoval sebezkušenostní část výcviku v psychoanalytické skupinové psychoterapii.

Premiéra dílu s Jakubem Minaříkem se uskutečnila 17. 5. 2021 v 19:00

ČAS od ČASU #2: O streetworku s Klárou Laurenčíkovou

Respektovaná odbornice na práva dětí a zastánkyně inkluzivního vzdělávání vyzdvihuje potřebu podpůrné infrastruktury školského systému. Doba pandemie odhalila silná místa i úskalí českého vzdělávacího systému. Více jak 60 tisíc dětí je mimo distanční výuku. Znásobilo se ohrožení dětí. Nízkoprahová zařízení jsou nepostradatelná.

Hostkou druhého dílu nového diskusního pořadu ČAS od ČASU je speciální pedagožka Klára Laurenčíková, předsedkyně Vládního výboru pro práva dítěte a garantka agendy dětského duševního zdraví na Ministerstvu zdravotnictví. Jaké jsou systémové změny směřující k vyšší kvalitě a spravedlivosti ve vzdělávání? Jak vést výuku znevýhodněných dětí a pomáhat jim v souladu s jejich efektivní integrací? Poslechněte si rozhovor v Knihovně Václava Havla s předsedkyní společnosti pro inkluzivní vzdělávání.

Premiéra dílu s Klárou Laurenčíkovou se uskutečnila 31. března 2021 v 19:00. 

ČAS od ČASU #1: O streetworku s Jiřinou Šiklovou

Jak změnit mentální nastavení většinové společnosti vůči lidem sociálně vyloučeným nebo jinak zranitelným? To je jedna z otázek pro první dámu české sociologie a někdejší disidentku, zakladatelku katedry sociální práce na Filosofické fakultě University Karlovy.

Energická žena, neústupná bojovnice proti předsudkům a nepochopení, v jedné životní fázi také sociální pracovnice. Jak to ovlivnilo její život? Jací jsme? Jak změnit mínění většiny k pomoci lidem na okraji společnosti?

Premiéra dílu s Jiřinou Šiklovou se uskutečnila 17. února v 19:00. 

S odvahou k porozumění.

Projekt ČAS od ČASU podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Čtěte také:

Startuje nová série podcastů ČAS od ČASU. Představí osobnosti sociální práce

Webové stránky projektu: 

Tagy

Přílohy