Nebylo nic nalezeno.

Navržení v kategorii Osobnost roku 2019

Hlasujte pro osobnost roku 2019 – vybírat můžete z deseti různých osobností nízkoprahových sociálních služeb! Navržení jsou: Martina Horníčková z NZDM Wellmez, Hana Janatová, tč. Streetwork Beztíže, Barbora Janurová z NZDM Pacific, Vladimíra Křížová z Centra pro rodinu pro Cheb a Aš, Aneta Kučerová z NZDM Vrakbar, Milan Lukša z NZDM Oáza, Michal Matula, Streetworker v Charitě Jihlava a terapeut v TK Podcestný mlýn, Barbora Peterková z NZDM Likusák, Petra Vrajová, regionální koordinátorka a terénní sociální pracovnice pro děti mládež na Praze 13 a Kamila Zelená z NZDM Bedna. Pořadí osobností je abecední.

Martina Horníčková, vedoucí sociální pracovnice, vedoucí úseku služeb pro děti a mládež, NZDM Wellmez, Oblastní charita Žďár nad Sázavou nominace 1. část (pdf), nominace 2. část (pdf)

Martina se již v adolescentním věku rozhodla vydat směrem k sociální práci, zejména k práci s mladými lidmi, jelikož v ní dodnes, jak sama říká, „vidí potenciál a smysl“. Během svého studia prošla několika odbornými praxemi nejen v ČR ale i v zahraničí, kde povětšinou pracovala s lidmi ze sociálně vyloučených lokalit, a kde tak nasbírala nové zkušenosti, které pak mohla ve své praxi uplatnit.

Martina pracuje od roku 2014 jako sociální pracovnice a vedoucí NZDM Wellmez ve Velkém Meziříčí, během této doby měla jen jednu roční „pauzu“, kdy se v roce 2018 vydala na Kavkaz „rozjet“ úplně první nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Arménii. Tento úkol se jí povedl, zařízení úspěšně funguje a je tak vzorem pro další nově vznikající centra.

Během svého působení v NZDM Wellmez se Martina zasloužila o zviditelnění nízkoprahových služeb a síťování služeb pro děti a mládež, stála u zrodu prvního streetworku ve městě Velká Bíteš a i nadále se velice aktivně podílí na mezinárodních projektech zaměřených na práci s mládeží.

Krom toho přednáší, lektoruje, od roku 2013 působí externě na CARITAS VOŠS v Olomouci.

„Martina je pro mě významnou osobou nejen díky svým bohatým zkušenostem v práci s mladými lidmi, ale především svou lidskostí, obětavostí a schopností ke každému člověku přistupovat individuálně. Mezi uživateli NZDM je velmi oblíbená, jelikož dokáže v jakékoli situaci zachovat chladnou hlavu, člověka vyslechnout, pochopit a svým smyslem pro humor i v nelehké situaci rozveselit,“ charakterizuje svoji kolegyni autorka nominace Veronika Melicharová.

Hana Janatová, t.č. Koordinátorka terénního programu Streetwork Beztíže, Beztíže, Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita nominace (pdf)

Svoji bývalou kolegyni Hanu se rozhodli kolegové z Beztíže nominovat na ČASovanou botu pro její nové pohledy na aktuální potřeby a trendy v lokalitách širšího centra Prahy a chuť vyšlapávat nové cestičky v práci s klienty i spolupráci se zástupci města, kterým dokázala vysvětlit smysl služeb.

Díky jejímu působení ve vedení služby na Praze 2 je tamější terénní tým považován za důležitou součást řešení konfliktních situací v lokalitě v rámci Systému včasné intervence, jehož cílem je zlepšení systému péče o ohrožené děti a prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže.

Během loňského roku Beztíže díky její iniciativě prohloubila spolupráci s několika školami či dále posunula svou práci s mládeží i personálem v Obchodním centru (OC) Flora.

V rámci nejužšího vedení organizace byla radost s ní spolupracovat zejména díky její aktivitě, konstruktivnímu přístupu a přinášení realistických řešení nových výzev pro fungování celé organizace. Přispěla k mnoha metodickým změnám v Beztíži. Jednoduše byla vždy pozitivně naladěná a přitom uměla jasně popsat problém.

Hanka je stále zapojená do mezinárodního projektu Magic Wand, ve kterém mohla s kolegy ze zahraničí sdílet různé podoby zakotvení terénní sociální práce v legislativním rámci i jejího vnímání v rámci společnosti. Výstupem z této mezioborové spolupráce má být mezinárodní příručka pro streetworkery.

„Věříme, že pokud by se Háňa někdy v budoucnu vrátila do nízkoprahových služeb, byl by její návrat obohacením pro kteroukoliv organizaci i obor samotný,“ říkají o nominované bývalí kolegové Matouš Knapp, Jan Horyna a Tomáš Klumpar z Beztíže.

Barbora Janurová, Sociální pracovnice, vedoucí NZDM Pacific nominace (pdf)

Klub Pacific se několik let potýkal s malým počtem klientů, působil „uzavřeně“, děti z okolí neměly k místu důvěru. To se povedlo vedoucí Báře prolomit a oslovit řadu nových klientů a klientek. Za působení Barbory se také zlepšily vztahy se sousedstvím a daří se rovněž širší spolupráce v rámci rodin klientů, kde se Báře podařilo vybudovat u rodičů důvěru.

Bára dále rozjela velmi dobrou spolupráci s místní základní školou, kde Pacific terénně působí. V rámci školy jde vždy přibližně o 40 kontaktů, přičemž jde o klienty, kteří by klub nenavštěvovali, přesto s pracovníky v rámci terénu na škole řeší své problémy a starosti.

Přestože zpočátku byl postoj učitelů k přítomnosti pracovníků Pacificu na škole z většiny negativní, nyní jde o velmi dobré vztahy, kdy vedení i učitelé pochopili smysl činnosti služby, a naopak se na pracovníky sami obrací v nejrůznějších sociálně pedagogických otázkách a odkazují na ně své žáky.

Vladimíra Křížová, Koordinátorka Centra podpory rodiny pro Cheb a Aš, KOTEC o. p. s. nominace (pdf)

Vlaďka je důležitým členem týmu služby Centra podpory rodiny (CPR), kde je jí předností její rozhled a spolupráce a díky těmto vlastnostem může tým lépe pracovat. Je pohotová a umí rychle reagovat na vzniklou situaci a hned ji řešit. Profesionálně pomáhá lidem, které ostatní již „odepsali“.

Krom toho aktivně seznamuje se službou studenty Střední zdravotnické školy a přednáší tamtéž, spolupracuje nejen s odborem Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, ale i s ostatními úřady či organizacemi v okolí. Ve volném čase si doplňuje vzdělání a studuje vysokou školu, obor sociální práce.

Aneta Kučerová, sociální pracovnice a zástupce vedoucí, NZDM Vrakbar Jihlava, Oblastní charita Jihlava nominace (pdf)

Aneta pracuje ve Vrakbaru téměř 6 let na HPP, čemuž předcházela práce na DPP během jejích studií a dobrovolnická činnost. Po celou dobu svého působené předvádí neskutečné nasazení.

„Společně jsme překonaly těžká období, kdy se nám vyměnil celý tým, a bylo na Anetě, aby všechny zaučila, a dokázala to. Službu vždy udržela ve fungujícím stavu. A z mého pohledu nejenom ve fungujícím, ale neustále se vyvíjejícím správným směrem,“ říká o své kolegyni autorka návrhu Šárka Štočková, vedoucí Vrakbaru.

Aneta dokázala i ve chvílích nestabilního týmu zcela přepsat původní metodiku, chybějící vytvořila tak, aby odpovídala žité praxi. Navržená je zároveň členem pracovní skupiny Kraje Vysočina, kde hájí zájmy NZDM.

Krom toho je však především skvělá kontaktní pracovnice, která disponuje uměním komunikovat s klienty a najít si k nim vždy tu správnou cestičku, a to včetně klientů „náročných“. Své klienty umí držet nad vodou i v těžkých chvílích, např. během výkonu trestu odnětí svobody. Konkrétní příběh, kdy Aneta odvedla skvělou práci a s klientem udržovala 3,5 roku kontakt skrze dopisy, si můžete přečíst v Anetině nominaci.

Milan Lukša, pracovník v sociálních službách, NZDM Oáza, Akademický ústav Karviná, z.ú. nominace (pdf)

Milan je příkladem toho, že i ve středním věku může člověk objevit své poslání, kterým je práce s dětmi a mládeží. Nebál se radikální změny ve svém životě, začal pracovat sám na sobě, doplnil si vzdělání a časem se mu podařilo najít si místo v NZDM, kde již působí 11 let.

K jeho silným stránkám patří pozitivní přístup k životu, osobní vyrovnanost, víra v možnost změny u klientů, odhodlanost a autentičnost. U klientů má i přes mezigenerační rozdíly velký respekt a důvěru, vždy je ochotný pomoci a poskytnout podporu. Je týmovým hráčem, nebojí se zkoušet nové věci a je přínosem nejen pro klienty, ale i pro všechny kolegy. V průběhu svého působení dokázal zvládnout nejednu těžkou situaci, ať už náročné situace s klienty, personální změny v organizaci, modernizaci prostor či metodické změny v rámci zvyšování kvality služby.

Milan si dokáže poradit s každou situací a to se svým neodmyslitelným humorem.

Michal Matula, Streetworker Charita Jihlava, terapeut v TK Podcestný mlýn, Podané ruce o.p.s. nominace (pdf)

Michal má schopnost využít v praxi své četné zkušenosti z oblasti Terénní práce s uživateli návykových látek. Pracoval v KC Sananim a do předminulého roku v terénních programech Charity Jihlava. V průběhu roku 2018 odešel z nízkoprahových programů a nastoupil jako terapeut do TK Podcestný mlýn, Podané ruce.

Zkušenosti a znalosti z drogové scény v Praze dokázal Michal aplikovat na polouzavřené a skryté drogové scéně malých měst. Velmi často byl svými přístupy inspirací pro mnohé kolegy. Na odborných konferencích a setkáních měl také plno zajímavých a praktických příspěvků.

Pravidelně se také účastní jako lektor Letní Harm reduction školy a dalších odborných akcí (např. Jihočeská adiktologická konference).

„Michala bych rád na tuto cenu nominoval, jelikož jsem měl možnost oponovat jeho Bakalářskou práci. V práci shrnuje rozvoj nízkoprahových služeb (káčka a terénu) v Jihlavě a jejich dopad na drogovou scénu. Práci vnímám jako ve svém oboru přelomovou jelikož práce obsahuje kvantitativní analýzu rozhovorů s vybranými klienty. Michal musel mít s klienty zařízení vybudovanou ohromnou důvěru, což svědčí o kvalitě jeho práce na pozici streetworkera,“ říká o Michalovi autor nominace Jiří Zatřepálek.

Barbora Peterková, Sociální pracovnice, NK Likusák, RATOLEST BRNO, z.s. nominace (pdf)

Bára dokáže klienty zaujmou hned při prvním setkání, je pro ně stoprocentně čitelná. Její velkou dovedností je určitá lehkost v přímé práci, která ji klientům přibližuje, dokáže klientům podávat efektivní zpětnou vazbu. Její vztah s klienty je velmi přirozený a je to něco, čím je inspirací nejen pro nové kolegy a přínosem pro tým. Tyto dovednosti si nešetří jen pro sebe a tým Likusáku, své know-how sdílí, a to prostřednictvím stáží, pracovních skupin, prezentací služby na VŠ, atd. Od roku 2016 se aktivně věnuje stážím ČAS, kde od účastníků získává velmi pozitivní zpětnou vazbu.

Bára aktivně drží krok s klienty, sleduje, co je v jejich světě aktuální, přemýšlí nad dalšími způsoby, jak se klientům přiblížit. V roce 2018 byla úspěšná v navázání spolupráce se zástupci OC v Brně. V roce 2019 převzala terén ve třech městských částech, kde se jí podařilo navázat nové klienty, a tak obnovila jeho fungování.

S Bárou se můžete od tohoto roku také potkat na kurzu „Jak na prevenci v NZDM“.

Petra Vrajová, Regionální koordinátorka a terénní sociální pracovnice pro děti mládež na Praze 13, Proxima Sociale o.p.s., t.č. na mateřské dovolené nominace (pdf)

Petra není v sociálních službách žádný nováček, už od roku 2009 pracovala na severu v Krásné Lípě s dětmi v T-klubu, dále jako terénní pracovnice, poskytovala odborné sociální poradenství a nakonec se stala vedoucí tamního NZDM.

Do Proxima Sociale Péťa vstupovala jako nová koordinátorka služeb na Praze 13 v roce 2015 v ne úplně lehké situaci. Služby nefungovaly ideálně, nebylo příliš klientů, terénní služba nepůsobila v celé lokalitě a tehdejší tým potřeboval nový impulz. Není nadnesené říci, že to, že služby zažily svůj restart a dostaly se na dnešní velmi dobrou úroveň, je především zásluha Péti a jejího vedení. I přes počáteční nezdary se jí postupně podařilo navázat nové klienty a udržet i ty stávající v obou službách (NZDM i terénu) a stabilizovat tým.

Péťa si zachovává za každých okolností fokus na klienty a umí vést tým a služby s přirozenou autoritou.

„Vážíme si jí pro její nadšení, aktivní přístup ke kontaktní práci, systematičnosti, s níž přistupuje k novým projektům ale také za její klid při řešení náročnějších situací jak s klienty, tak v týmu. Péťa je tu pro klienty i pro své kolegy. Touto nominací bychom jí chtěli poděkovat za práci, kterou na Praze 13 odvedla a za to, že je tu s námi a pro nás,“ uvádí ve své nominaci Petry kolegyně z týmu Eliška Holá, Tereza First, Magdalena Matoušková a Jana Rosulková

Kamila Zelená, Vedoucí NZDM Bedna a kontaktní pracovnice, Ponton z.s. nominace (pdf)

Kamila pracuje ve své Bedně od roku 2011, ale na začátku její práce pro druhé byl Dětský domov, kde téměř dva roky pracovala jako vychovatelka už v roce 2003. Kamila byla u zrodu Bedny, významně se podílela na tom, aby Bedna byl kvalitní „nízkopraháč“.

„Kdybych byl klientem NZDM, chtěl bych řešit své věci právě s ní. Je upřímná, vypadá autenticky a mluví tak, aby jí bylo rozumět, nebere si servítky, když to není potřeba a je citlivá, když to potřeba je. A kdybych byl její kolega, štvalo by mě, jak lehce i dobře jí ta práce jde,“ říká o Kamile ve své nominaci ředitel spolku Ponton Jakub Václavů a dodává: „V Příbrami lze síťovat jen v malém, o to intenzivněji. Kamila poctivě chodí na pracovní skupiny, mluví tam a jedná i kuloárně, nebojí se stát si za svým a říct ne komukoliv, včetně starosty a k tomu sleduje dění v ostatních službách. Pak se taky není čemu divit, když vymyslí a zavede společný terén s místní „drogovou“ službou, nebo když napíše pro jinou organizaci, skoro přes víkend, metodiku na téma Jak pracovat s mladými bezdomovci, jak jim rozumět a jak je motivovat.“

Kamila je zkrátka osobnost, která umí nejen bojovat, ale také být loajální a diplomatická, zároveň umí metodicky vést tým a inspirovat ostatní.

Tagy