Nebylo nic nalezeno.

Začíná klubová sezóna. Terénní pracovníci upozorňují na rizika pádu

S podzimem ožívá klubová scéna. A s ní podle odborníků přibývá také případů užívání tanečních drog. Zkušenost s nelegálními drogami má až třetina Čechů. Nová kampaň České asociace streetwork „Pozor, nebezpečí pádu“ veřejnost vyzývá: „Podejme ruku těm, kteří nezvládli svou zvědavost nebo nezkušenost. Uklouznout je snadné.” Kampaň cílí mj. na prvouživatele, které informuje o rizicích jednotlivých drog.

Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) uvádí zkušenost s užitím nelegální drogy až ⅓ populace ve věku 15–64 let. Ročně u nás podle dat NMS na předávkování zemře 412 lidí, 370 z nich má na svědomí alkohol. Až 125 tisíc lidí vykazuje vysoké riziko vzniku problémů spojených s užíváním konopí. Podle zprávy Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) za rok 2018 užívá v ČR konopí až 19,4 % mladých lidí ve věku 15 až 34 let. Obecně ubývá v posledních letech případů, kdy užívání tanečních drog vede k akutní hospitalizaci či úmrtí.

Často jde o chuť zkusit něco nového nebo nezvládnutou kombinaci s alkoholem, třeba na party nebo festivalu. Ostatně, i samotný alkohol může být problém. Pomoc je ale lepší řešení než výčitka nebo trest,” uvádí k cíli kampaně ředitelka České asociace streetwork Martina Zikmundová. Mladé lidi je podle ní potřeba seznamovat s riziky spojenými s užíváním, než problematiku tabuizovat. V Česku navíc přibývá terénních programů zaměřených právě na kluby a parties, tzv. Party Harm Reduction programy.

Tagy

Přílohy