Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

O „nepoučitelných dětech“

aneb co zaznělo na mezinárodní konferenci k Traumatu a domácímu násilí

Jak souvisí prožité trauma s chováním dítěte/dospělého? Co se děje v mozku? Proč je potřeba traumatizovaným lidem poskytovat podporu? Jak můžeme měnit prostředí služeb tak, aby bylo pro lidi příjemnější a lépe reagovalo na jejich potřeby? Jakou podporu poskytují zahraniční služby, které pracují s lidmi bez domova, svým zaměstnancům? Nejen těmto okruhům se věnovala mezinárodní konference pořádaná MPSV v rámci projektu Podpora sociálního bydlení, která proběhla 7. listopadu 2019 v Praze.

Konferenci tvořily tři bloky věnované jednotlivým tématům: první byl zaměřen na úvodní vhled do problematiky traumatu, které bývá často na pozadí sociálních obtíží jedince. Následovalo představení zahraničních přístupů, které zohledňují práci s traumatem, ať už u klientů či zaměstnanců služeb – TIC a PIE („Trauma-Informed Care“ a „Psychologically Informed Environment“). V posledním bloku, který s tématem traumatu úzce souvisí, jsme se věnovali domácímu násilí. V každé části zazněly vstupy od renomovaných odborníků a proběhla také diskuze. Akce byla určena pro všechny, kteří pracují s lidmi bez domova a mohou se tak setkávat s traumaty či domácím násilím u svých klientů – tedy pro poskytovatele sociálních služeb, zdravotníky, lékaře, psychology, psychiatry a další. Přinášíme vám shrnutí příspěvků.

Udělejte si „test“, zda vaše služba/zařízení využívá principů Trauma zohledňující péče. Více v článku, který naleznete na webu pravonadetstvi.cz, a to ZDE.

Konferenci pořádalo MPSV v rámci projektu Podpora sociálního bydlení.

Prezentace mluvčích lze nalézt ZDE. V budoucnu zde najdete i záznam z konference.

Tagy