Nebylo nic nalezeno.

Rozhovor s Likusáky nejen o Likusáku

S roční přestávkou putovalo letos opět čestné uznání výroční ceny ČASovaná bota do Nízkoprahového klubu Likusáku z Brna. Klub se stěhoval na jinou adresu, prošel změnami. Jak se v klubu mají dnes?

S roční přestávkou putovalo letos opět čestné uznání výroční ceny ČASovaná bota do Nízkoprahového klubu Likusáku z Brna. Klub se stěhoval na jinou adresu, prošel změnami. Jak se v klubu mají dnes?

Martine, víme, že jste se v minulém roce stěhovali. Proč a kam?

Máte dobré informace. Téměř 4 roky jsme fungovali ve sloučených stavebních buňkách (odtud terminus technicus „Likusák“), které tady zůstaly po dělnících, kteří stavěli okolní sídliště Vinohrady a Líšeň. Byly to provizorní prostory - dobré pro rozjezd, pro etablování programu u klientů a všech co s ním měli něco společného. Já do klubu přešel po 5 letech terénní práce, pro mne to bylo ok, byl to skok a „zlepšení podmínek“ práce.

Nahoře: Lucka, Andrea; Dole: Eva a MartinAle…ale v prostorech byla zima (nedaly se pořádně vytopit přímotopy) anebo šílené vedro, teklo tam (střecha dosluhuje), byly v dost neuspokojivém stavu (opravovali jsme neustále, ale kouzelníci nejsme). Nakonec nám tam „nějak“ došlo k požáru (předtím vykradení 2x). Prostory byly dost nereprezentativní (pomluvy a fámy chodily neustále), pracovníci si posteskávali na „squaterské“ podmínky…. No celkově kalich trpělivosti přetekl a hledali jsme něco lepšího. Suma sumárum jsme z prostoru doslova vydupali maximum a pokračování je už na novém místě. Takže druhou půlku roku 2008 jsme makali ve starém a souběžně makali na novém - byl to výkon. Nové místo je na vedlejším sídlišti, v kotelně (z betonu) a je to opravdu rozdíl, ve všech směrech. Adresa je Kotlanova 10, Brno Líšeň. Stěhování ale proběhlo v rámci stále stejného rajonu - lokality - kde už tedy pracujeme 5. rokem.

Jste stále Likusák nebo se jmenujete už jinak?

Nízkoprahový klub Likusák je značka! Byla by hloupost si měnit jméno, které alespoň doufáme, znamená kvalitu :-). Je za tím spousta práce, spousta výsledků, stovky klientů nám neřeknou jinak než „Likusáci“. Nevíme, k čemu by byla změna dobrá. Nebudeme se přejmenovávat na Kotelna, protože jsme teď zrovna v kotelně. Navíc už jednu Kotelnu v republice máme, že jo Tome:-).

Jak se změnila práce, klienti a tak… s výměnou zázemí klubu?

Klientela se nám nezměnila nijak radikálně. Jisté lehké detaily jsou však znát. Vinohradská část, jako by byla více prolezlejší soc. „nemocemi“, především drogami a konfliktním chováním. Nicméně je to možná dané i tím, že jsme tam působili delší dobu a tudíž jsme klienty znali více do hloubky.

Změna by se dala najít i v tom, že se nám vystřídaly skupiny líšeňských za vinohradské, tzn. nyní chodí cca 75% z Líšně a 25% z Vinohrad a předtím to bylo přesně naopak.

Další věci je to, že jsme prohodili ambulantní část a část terénní. Před stěhováním jsme se v terénu pohybovali více v Líšni a nyní se snažíme terénně „obšťastňovat“ klienty z Vinohrad - bývalé klubáky, pro které jsou 2 zastávky tramvají skoro jako cesta na konec světa. Navíc zde existuje rivalita mezi oběmi sídlišti - znáte to = Horní vs. Dolní.

K čemu použijete peníze, které byly spojené s letošní výroční cenou?

Nešlo jen o peníze, bylo toho více. Peněžní odměna nám přišla neskutečně vhod! Po loňských rekonstrukcích jsme měli ještě dva resty - samostatná PC místnost a mini sklad. Takže finance půjdou do téhle bohulibé aktivity, na které teď usilovně pracujeme (mám pocit, že jen budujeme). Dá se říci, že bez téhle injekce bychom do dokončení rekonstrukce šli kdovíkdy. No a telefony nám taky pomohou - jeden jde na klub a druhý šel na správu organizace, kde chyběl funkční přístroj. Láhev na kolo půjde jako cena do jakékoliv soutěže pro klienty. Zbývá certifikát - ten visí na skle kanceláře a ten si prohlíží klienti a lidi co chodí kolem. Takže už zase nebudeme mít vůbec nic, recyklovali jsme vše :-).

Můžeš představit váš nízkoprahový klub? Jak dlouho funguje, s kým pracuje a co dělá?

Fungujeme již pátým rokem - ve 4 lidech na plný úvazek, od léta nás bude 5 - na plný úvazek. Program Nízkoprahový klub Likusák je sociální službou pro děti a mladé lidi z Brna Vinohrad a Líšně. Klienty jsou děti a mladí lidé ve věku od 12 do 20 let, kteří jsou zasaženi či ohroženi nežádoucími jevy v těchto 12 oblastech: návykové látky, konfliktní chování, fyzické a duševní zdraví, sexuální chování, sociální zdatnost, rodina, škola, práce a brigády, parta a vrstevníci, volný čas a rekreace, rasismus, xenofobie, subkultura (více o tomhle v připravovaném textu o „Tematickém modelu nízkoprahového programu“ na tomhle webu!).

Zlepšujeme kvalitu jejich života předcházením a snižováním rizik prostřednictvím sociálních intervencí, preventivních programů, poskytnutí bezpečného prostoru a prostoru pro volnočasové aktivity.

Služba se skládá ze dvou vzájemně provázaných částí - z ambulantní (nízkoprahový klub) a terénní části (streetwork v přirozeném prostředí). Volnočasové aktivity vnímáme jako prostředek k sociální práci s klienty, nejsou tedy naším cílem. Ambulantní část jsou služby a aktivity poskytované v rámci chodu nízkoprahového klubu v jeho prostorách anebo v bezprostředním okolí klubu, výjimečně na volnočasových akcích realizovaných zařízením mimo něj. Klub jede denně od úterý do pátku od 15 do 19 h. Terénní část služby a aktivity poskytované v rámci terénní sociální práce (metodou streetwork) v lokalitách obou sídlišť v přirozeném prostředí klientů (jak s klienty jež docházejí do ambulantní části, tak s klienty kteří do klubu nedochází anebo o něm neví) probíhá v úterý a ve čtvrtek od 15 do 19 h (od příštího měsíce bude terén fungovat 4 dny v týdnu, souběžně s klubem).

Zaznamenali jste, za dobu fungování klubu, že se změnil nějak i obor jako takový?

Nahoře: Lucka a Martin; dole: Andrea a Eva Těch věcí co se mění je opravdu spousta. Ale zmíníme 3 pro nás nejzásadnější. Nejzásadnější je podle nás vstup zákona O sociálních službách. A to zejména v tom, že se programy musely rozhodnout pro identitu - kam patří (zjednodušeně zda MŠMT či MPSV). Některé zařízení jen zhodnotily své několikaleté snahy při dobrovolné práci na zavádění Standardů NZDM (díky ČAS!!), ostatní se začaly prát s manuály, postupy, kritérii standardů. Tohle naplnilo a naplňuje obor již několik let a pár let bude dál. Tomu všemu napomáhá hrozba inspekcí a celkový tlak na práci v rámci standardů kvality. Zároveň se zákon zasadil o to, že se do služeb najímají lidi, kteří už by měli mít díky vzdělání větší předpoklady být v budoucnu kvalitnějšími profesionály.

Zásadní je pro náš už ne tak malý obor také zvýšené úsilí ČAS. Ať už jde o to že zaštiťuje tyto služby navenek vůči partnerům (MPSV, VODAFONE, MŠMT atd.), tak také garantuje kvalitu své členské základny (audity,..). Jede web, je parádní vzdělávání, je kniha, jsou kampaně, letáky atd.

Třetím posunem je zvýšená aktivita a vzrůst významu krajských regionálních skupin jako sebe-podpůrných dobrovolných sdružení programů působících v regionech. Výsledky si může projet každý sám na webech skupin a také např. na webu ČAS kde v poslední době skupiny (či subjekty se skupinami spojené) rozjely zajímavé regionální PR.

Když to shrneme: Zákon o SS + práce ČAS + regionální skupiny. Tyhle 3 zásadní věci mají zásadní vliv na kvalitu a podobu služeb.

Morava měla z 6 nominací 4,5 nominace, pouze 1,5 nominace padlo na Čechy (pro vysvětlenou Rozkoš bez rizika má sídlo v Brně). Domníváš se, že ve vašem kraji nějak zásadně líp pracujete?

Když se podíváte na mapu ČR, tak bych to viděl tak, že prakticky všude je pár silných hráčů. Tihle silní hráči jsou seskupení kolem osobností a organizací se jménem. Tyhle organizace anebo osobnosti kolem sebe dlouhodobě dělají virvál a sunou věci dopředu, do stran, do hloubky, nahoru. Ale jakmile tyhle osobnosti změní zaměstnavatele anebo silní hráči povolí, bude trvat jen chvilku, než na to ostatní přijdou a král bude mrtev.

Stačí, aby se např. někde na německo-českém pomezí zjevil nějaký mladý a nabušený pan „XYZŽ“ a karty jsou rozdány úplně jinak - z neznámého klubíku v neznámém městečku bude zařízení, které bude diktovat rytmus oboru.

Pokud bychom odpověděli na otázku: „Ano, na Moravě se líp pracuje, protože…..“, tak bychom se nejspíš vydali do nejistých vod toho o čem se mluví v hospodách na „vysoké“ úrovni. Nejspíš by se to zvrhlo do přiblblého popisu „národnostních“ stereotypů a předsudků. Pokud to bude takto vypadat ještě 10 let, tak ať se nad tím někdo pomazaný zamyslí a popíše to v nějaké analýze. Abych to shrnul: teď je slyšet více o Moravácích, ale zítra to bude jinak. A tak se to bude točit :-).

Kočka nebo pes?

Ani ryba ani rak. Bohužel žádné firemní zvíře nemáme:-(.

Nějaké vzkazy?

Zůstaňte prosím někdo v oboru pár let. (Martin, Lucka, Andrei, Eva)

Díky za rozhovor.

Jindra Racek a Jiří Kocourek