Nebylo nic nalezeno.

Rozhovor s Robertem Baschem

Rozhovor s ředitelem Nadace Vodafone ČR o cenách pro vítěze ČASované boty, o budoucí podpoře nízkoprahových klubů z programu Vpoho a samozřejmě i o něm samém a jeho "botách".

Rozhovor s Robertem Baschem, ředitelem Nadace Vodafone ČR nejen o cenách pro vítěze ČASované boty, ale především o budoucí podpoře nízkoprahových klubů z programu Vpoho a samozřejmě i o něm samém a jeho "botách".

Robert Basch Robert Basch vede od loňského roku Nadaci Vodafone ČR, kam přišel z Velvyslanectví USA, kde pracoval v Mezinárodní organizaci pro migraci. Skoro 8 let působil ve společnosti Člověk v tísni na různých projektech. Sem nastoupil na civilní službu a zůstal trochu déle než 18 měsíců. Robert je ženatý, má dvě děti, mezi jeho zájmy patří především kajak a divoká voda, snowboard a horské kolo. Také se těší až bude mít čas pravidelně chodit lézt na stěnu a učit tomu i svého synka.

Nadace Vodafone ČR letos podpoří Výroční cenu ČASovaná bota zajímavými cenami. Jakými?

V letošním roce jsme se rozhodli ocenit práci nejlepších klubů finančně. Vím, že to není nic originálního a kreativního, nicméně si uvědomuji, že pro neziskové organizace a tím pádem i pro nízkoprahy jsou tzv. „volné“ peníze velmi důležité. A je těžké sehnat peníze, které investujete jen a jen podle svého rozhodnutí a priorit. Proto jsme se letos rozhodli podpořit vítězný klub částkou 30 000,- Kč a druhý v pořadí od nás dostane 20 000,- Kč. Třetí klub pak, podobně jako loni dostane mobilní telefony.

Jaká bude podpora nízkoprahových klubů z programu VPOHO v letošním roce?

V letošním roce opět vypíšeme grantové kolo a celkem mezi nízkoprahy rozdělíme 1 400 000,- Kč. Program naváže na loňský projekt zaměřený na tvorbu společné PR a fundraisingové strategie pro krajské skupiny. Proto chceme v letošním roce podpořit projekty, v rámci nichž jednotlivé kluby naváží „pracovní“ kontakt s potenciálním lokálním podporovatelem - obecním úřadem, silnou firmou v regionu, atd.…, anebo již existující kontakt posílí.

Kdy bude vyhlášeno grantové řízení a jak bude zaměřeno?

Grantové kolo vyhlásíme počátkem března a uzávěrka bude na konci května. Ze své zkušenosti vím, že pokud s někým spolupracujete na konkrétním projektu a můžete pak společně sdílet výsledky, bývá takovýto kontakt trvalejší. A zároveň pak můžete lépe žádat o případnou podporu. Pokud bych měl uvést velmi jednoduchý příklad - klub osloví radnici s tím, že má prostředky a kapacitu na to, aby uklidil park a opravil lavičky. Potřebuje od radnice či firmy akorát zajistit odvoz odpadu a materiál na opravu laviček. Žadatel o grant tedy bude muset doložit příslib partnera, že na projektu bude participovat (není nutný finanční příspěvek). Projekt ale nesmí být cílen na rozvoj klubu jako takového, ale na rozvoj komunity, zlepšení prostředí, kde klub působí. Díky této veřejné aktivitě tak klub může posílit i své renomé.

Jaký jste byl jako teenager?

Úplně nejhorší to snad nebylo, ale andílek jsem taky nebyl. Naštěstí jsem dobře prospíval ve škole, takže mi spousta věcí prošla.

Jakou největší botu jste udělal?

Robert Basch Těch bylo hodně a ta největší? Marně vzpomínám na největší. Uvedu jednu klasickou, přeposílal jsem mail, kde jsem na odesílatele původní zprávy trochu nadával. Bohužel jsem to ale nepřeposlal, nýbrž jsem odpověděl. A to se mi nestalo jenom jednou. Tak už jsem radši v mailech slušný a uctivý.

Jak vnímáte oblast nízkoprahových klubů, na které se zaměřuje program VPOHO?

Je to skvělá myšlenka a myslím si, že klubů je u nás pořád ještě málo. Obecně by mohla být podpora této oblasti vyšší. Vadí mi krátkozrakost státní správy, to že si neuvědomují, že dobře cílená a dělaná prevence je výrazně efektivnější a levnější než následné hašení požáru. Jsem proto moc rád, že se mi podařilo přesvědčit naší správní radu, aby program VPOHO i nadále pokračoval, i přesto, že již měl skončit.

Jak byste zhodnotil uplynulá období spolupráce a podpory s ČAS resp. nízkoprahových klubů?

Tady mohu mluvit spíše jako vnější pozorovatel, jelikož v nadaci jsem zatím jen 6 měsíců a to je celkem krátká doba. Ale co jsem poznal, přijde mi to dobře nastavené. Já osobně jsem nejvíc řešil věci kolem Turné pro nízkoprahy a tam to klapalo dobře. A jsem rád, že Turné běží.

Děkujeme za rozhovor
Jiří Kocourek a Jindra Racek