Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

PLATZ pro všechny

Česká asociace streetwork zastupující Platformu tréninkového zaměstnávání PLATZ, zahájila 1. 10. 2023 projekt PLATZ pro všechny, 62600-2023-04-0004-APN4403, jehož cílem je systémová podpora sociálně znevýhodněných osob při vstupu na trh práce, konkrétně vznik Zákona o sociálním podnikání a Integračních pracovních míst jako nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Projekt bude probíhat do 31. 3. 2025.

PLATZ bude díky projektu moci posílit své advokační dovednosti ve prospěch systémového ukotvení metody tréninkového zaměstnávání v ČR, s důrazem na podporu využívání metody tréninkového zaměstnávání v regionech. Advokační aktivity, kterým se budeme věnovat, jsou osobní schůzky s vybranými stakeholdery, kulaté stoly v regionech, PR aktivity (média, sociální sítě, web treninkovezamestnavani.cz).

Projekt PLATZ pro všechny nám umožní dále rozvíjet a rozšířit členskou základnu PLATZ, v plánu je zejména zvýšit podíl mimopražských členů. PLATZ má v současné chvíli čtrnáct členů – Pragulic, Bistro střecha, Progressive (Fixpoint), Magdaléna, Přestupní stanice, Jako doma, RUBIKON Centrum, Tripitaka, Restart Shop (ČAS), K srdci klíč, SANANIM (PSA), SANANIM (Café Therapy), Tvoje Šance (Drop In, o.p.s.), Švadlenky (Aufori, o.p.s.).

Zaměříme se na spolupráci s veřejnými institucemi, na které jsme dosud neměli kapacitu, tj. Úřad práce (ředitelství, krajská a kontaktní pracoviště), města a obce, Svaz měst a obcí, Asociace krajů. Zmíněným veřejným institucím chceme nabídnout efektivní nástroj k posouvání nezaměstnaných na volný trh práce, metodiku pro práci se sociálně hendikepovanými, chceme rozvinout partnerství, vzájemnou důvěru a respekt.

Kromě práce na projektových aktivitách PLATZ získá od konsorcia organizací tvořeného Nadací OSF, Nadáciou otvorenej spoločnosti, NIOK Foundation a Glopolis intenzivní vzdělávací program a možnost sdílení zkušeností s dalšími podpořenými organizacemi z ČR, Slovenska a Maďarska.

Grantovou podporu projektu poskytla Nadace OSF prostřednictvím programu Stronger Roots – Transverzální spolupráce sítí. Podpořeno Evropskou unií z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV).

Nadace OSF, Glopolis, Nadácia otvorenej spoločnosti, NIOK Foundation

treninkovezamestnavani.cz

Tagy