Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Práce s klientem s agresí v chování

Institut kontaktní práce Vás zve na dvoudenní kurz (16h) Práce s klientem s agresí v chování. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace: 

Co je agrese? Jak rozpoznám agresivní chování? Jak s ním dle svého temperamentu nakládám? Jaký je můj vztah k agresi? Kurz seznámí účastníky s teoriemi motivace k agresivnímu chování a pomůže jim zorientovat se v možnostech předcházení vyhroceným situacím, rovněž také možnostech reakcí na agresivní chování. Velká část kurzu je věnována nácviku reakcí v konkrétních situacích s důrazem na pozornost k mikrosignálům agrese. Kurz umožňuje vlastní prožitek, je postaven na autentických zkušenostech účastníků. Klade důraz na prevenci, pravidla, jak ke klientovi s agresí v chování či dalším osobám přistupovat, a rovněž jak pracovat se svou agresí.

Kurz je určen pracovníkům a pracovnicím v sociálních službách – především terénní programy, NZDM, adiktologické služby, služby pro lidi bez domova, SAS, ale i všechny další sociální služby; dalším odborníkům, kteří pracují s lidmi v různých profesích.

Časová dotace: 16 hod.

Akreditace: MPSV č. A2021/1260-SP/PC/VP

Lektoři: Mgr. Petr Matoušek

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

3 600 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 3 000 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.