Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Duševní zdraví dětí a dospívajících a jeho prevence – základní přehled

Institut kontaktní práce Vás zve na jednodenní kurz (8h) Duševní zdraví dětí a dospívajících a jeho prevence – základní přehled. Kurz je akreditován MPSV.

Jak rozpoznat první signály duševního onemocnění u dětí a dospívajících? Víte, jak komunikovat s dítětem při rozvoji duševního onemocnění? "Lektorka skvěle zpracovala aktuální téma, které v našich zařízeních čím dál častěji řešíme. Mám pocit, že teď jsem lépe odborně vybavena i pro komunikaci s rodinou. Ráda bych se zúčastnila dalšího kurzu...", napsala nám účastnice Alena.

Účastníci se obeznámí se základními faktory, které mají vliv na duševní zdraví, seznámí se s faktory výchovy, které jak pozitivně, tak negativně ovlivňují psychický vývoj dětí. Budou se zabývat duševním onemocněním – jak rozpoznat první signály, jak komunikovat s dítětem, u kterého se rozvíjí duševní onemocnění, jak mu z pozice sociálního pracovníka (nebo PSS) můžeme pomoct, jak komunikovat s rodinou, popřípadě kde vyhledat následnou odbornou pomoc. Účastníci se seznámí s prevencí duševního zdraví, jak se může o sebe postarat samo dítě/dospívající, jak o sebe pečovat. Důležitou součástí duševního zdraví je psychická odolnost. Obeznámí se se základními pilíři psychické odolnosti, principy sebereflexe, jak nakládat s emocemi, se vztahy. Součástí výuky bude i pedopsychiatrické minimum. Budeme se věnovat specifickým tématům, jako jsou vývojové poruchy, poruchy chování, ADHD, afektivní a neurotické poruchy a poruchy příjmu potravy, krizová intervence v případě sebepoškozování nebo suicidálních ideacích klienta.

Kurz je určen pro sociální pracovníky i pracovníky v sociálních službách.

Časová dotace: 8 hod.

Akreditace: MPSV č. A2022/0437-SP/PC

Lektoři: MUDr. Lucia Vašková

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

2 800 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 450 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.