Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Umění rozhovoru

Institut kontaktní práce Vás zve na dvoudenní kurz (16h) Umění rozhovoru. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace:

Vzdělávací program je určen pro pracovníky, kteří se chtějí seznámit s tím, jak využít rozhovor s klientem pro nastavení užitečné spolupráce. V rámci kurzu Umění rozhovoru se účastníci seznámí se základní teorií systemického přístupu, která je potřebná k vedení rozhovoru. Kurz se zaměří na to, jak konkrétně využít sebereflexi při práci s klientem. Dále se účastníci dozvědí, jak vypadá profesionální pomáhající rozhovor, jaké jsou jeho fáze a na co se ve které fázi zaměřuje. Dozvědí se, jak vést rozhovor, aby nebyl rozplizlý. Jak začít, udržet a ukončit rozhovor. Jak taktně vstoupit klientovi do řeči apod. 

V další části se kurz zabývá tématem práce se zakázkou klienta a jak se posunout od prvotních, často nejasných přání, směrem k měřitelnému cíli. Zaměřuje se na druhy otázek a jejich možnosti využití v rozhovoru, jak formulovat dobrou otázku. Na kurzu si účastníci budou moci vyzkoušet rozhovor zaměřený na formulaci měřitelného cíle. Rozhovor orientovaný na řešení a rozhovor na hledání zdrojů a rozvíjení dosažených úspěchů v klientově příběhu.

Kurz bude reagovat na individuální očekávání účastníků, bude probíhat interaktivní formou, v příjemné spolupracující atmosféře.

Časová dotace: 16 hod.

Akreditace: MPSV č. A2020/0167-SP/PC

Lektoři: Mgr. Světlana Pokorná - Vrablecová

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

3 600 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 3 000 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.