Nebylo nic nalezeno.

Odborná stáž – Linka bezpečí, z.s. (zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“ , registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, vyhlašuje nabídku odborné stáže v organizaci Linka bezpečí, z.s.

Nabízíme jednodenní odbornou stáž pro max. 4 osoby z řad pracovníků a pracovnic organizací, které jsou partnery ČAS projektu.

Linka bezpečí, z.s., je krizová linka pro děti a mladé lidi do 25 let (včetně), kteří studují. Nabízí zdarma snadno dostupnou pomoc, funguje nonstop a je anonymní. Kromě telefonu se na ni klienti mohou obrátit i přes chat a e-mail.

O službách hostitelské organizace a CS detailně na webu linkabezpeci.cz

Cíl stáže:

  • umožnit účastníkům získat vhled do provozu návazného zařízení
  • poskytnout znalost návazné služby tak, aby umožnila pracovníkům na danou službu odkazovat klienty při řešení jejich situace
  • inspirovat účastníky praxí a nápady z organizací, které bezprostředně souvisejí s praxí nízkoprahových sociálních služeb
  • umožnit navázat spolupráci a nastavit ji
  • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Termín stáže:

  • 1. 4. 2022

Časový a obsahový scénář stáže:

  • 8–16:30 hodin
  • seznámení s provozem organizace, jejími službami a projekty
  • pasivní náslech přímé práce s klienty

Každý absolvent stáže bude povinen sepsat ze stáže krátkou zprávu v délce 1 normostrany a v rámci místní sítě nízkoprahových služeb, minimálně však ve svém zařízení uspořádat seminář, kde bude poznatky ze stáže předávat, případně může přednést příspěvek na závěrečné konferenci projektu.

Organizační informace:

Náklady na realizaci stáže budou hrazeny z projektu. Stravování si účastníci hradí na vlastní náklady.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky:

  • 18. 2. 2022

Po termínu uzávěrky pošleme všem přihlášeným informační e-mail, zda byli příp. nebyli na stáž zařazeni.

Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce/kyni.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

Volná místa. Více informací o stáži Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.