Nebylo nic nalezeno.

Odborná stáž – RATOLEST BRNO, z.s. (zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, vyhlašuje nabídku třídenní odborné stáže v NK Likusák a NK Pavlač, Ratolest, z.s.

Nabízíme třídenní odbornou stáž pro max. 4 osoby z řad pracovníků a pracovnic organizací, které jsou partnery ČAS  projektu.

NK Likusák poskytuje ambulantní službu klientům od 12 do 26 let, od 21 let je pro klienty služba omezena. Zároveň provozuje v ulicích Brna a v obchodních centrech terén pro cílovou skupinu 12–26 let.

NK Pavlač pracuje na klubu s dětmi ve věku 6–10 let, 11–18 let (klub pro mládež) a pro klienty 18+ nabízí individuální konzultace. V sociálně vyloučených lokalitách poskytuje v prostředí brněnských ubytoven terénní službu pro cílovou skupinu 6–26 let.

Obě zařízení jsou členy ČAS. O službách hostitelské organizace a CS detailně na webu www.ratolest.cz/home/

 Cíl stáže:

  • umožnit účastníkům sebrat zkušenosti a získat vhled do provozu sociální služby osvědčeného poskytovatele
  • inspirovat účastníky novými postupy poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních, která jsou garancí kvality a dobré praxe
  • seznámit účastníky s metodickými postupy, inovativními metodami práce, spolupráci v rámci sítě a umožnit jim reflexi a srovnání
  • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Časový scénář stáže:

Skupina bude po celou dobu doprovázena koordinátorem stáže. Účastníci budou rozděleni do skupin a ve službách se mohou prostřídat.

1. den:

10:00–12:00
úvodní setkání v NK Pavlač. Představení harmonogramu stáže a obou klubů. Rozdělení účastníků do přímé práce (NK Pavlač a NK Likusák), diskuze očekávání, stanovení cílů. Přesuny, MHD, mapa, praktické info.

12:00–13:00
oběd, přesuny do klubů.

14:00–18:00
obeznámení s prostorem služby a přímá práce v NK Pavlač, reflexe.

15:00–19:00
obeznámení s prostorem služby a přímá práce v NK Likusák, reflexe.

20:00
Doprovod k ubytování, možnost neformálního setkání s pracovníky obou klubů, možnost poznat Brno a zajímavá místa s doprovodem pracovníků RB, večeře – volný program.

2. den:

10:00–12:00
sdílení dobré praxe klubů NK Pavlač a NK Likusák – v NK Likusák. Zaměření na témata dle očekávání a cílů účastníků z dne 1. Diskuze o dobré praxi.

12:00–13:00
Pauza na oběd, přesuny.

Přímá práce dle rozdělení:

14:00–18:00
stáž v NK Pavlač – přítomnost na klubu pro děti / klubu pro mládež dle výběru.

14:00–18:00
stáž v NK Likusák (terén).

15:00–19:00
stáž v NK Likusák (klub).

3. den:

10:00–12:00
sdílení dobré praxe klubů NK Pavlač a NK Likusák – v NK Pavlač.   

12:00–13:00
Pauza na oběd, přesuny.

14:00–17:00
stáž v NK Pavlač – přítomnost na klubu pro děti / klubu pro mládež dle výběru.

14:00–18:00
stáž v NK Likusák (terén).

18:00–19:00
Evaluační setkání a závěrečné slovo v NK Pavlač, NK Likusák. Ukončení stáže.

Každý absolvent stáže bude povinen sepsat ze stáže krátkou zprávu v délce 1 normostrany a ve svém regionu, nebo na závěrečné konferenci projektu, minimálně však ve svém zařízení uspořádat seminář, kde bude poznatky ze stáže předávat.

Termín stáže:

  • 22. – 24. 3. 2022

Organizační informace:

Náklady na ubytování (2 noci) stážistů a dopravu na místo stáže budou hrazeny z projektu „Společně a odborně  podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Stravování si účastníci hradí na vlastní náklady. V případě dojezdu z velké vzdálenosti je možné zaplatit ubytování již den předem. 

Termín uzávěrky pro podání přihlášky:

  • 8. 2. 2022 VOLNÁ MÍSTA - hlásit se lze i po uzávěrce. 

Po termínu uzávěrky přihlášek pošleme všem přihlášeným informační email, zda byli příp. nebyli na stáž zařazeni.

Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce/kyni.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Společně a odborně  podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

VOLNÁ MÍSTA - hlásit se lze i po uzávěrce. Více informací o stáži Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.