Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Výjezd za dobrou praxí do Nizozemí

Česká asociace streetwork, z.s. v rámci projektu „CASVISITS SCOOLS“, s podporou programu Erasmus+, vyhlašuje Výjezd za dobrou praxí do Nizozemí (Castricum, Middelburg, Moerdijk) pro pracovníky v terénních a nízkoprahových sociálních službách.

Výjezd za dobrou praxí včetně monitoringu dobré praxe se uskuteční formou pětidenní stáže (plus 1,5 dne navíc na cestování). Počet účastníků stáže je 5 osob.

Komu je výjezd určen:

 • Pracovníkům a pracovnicím terénních a nízkoprahových sociálních služeb (streetwork) z České republiky
 • Zkušeným pracovníkům a pracovnicím (minimálně 24 měsíců praxe v oboru)

Termín výjezdu:

 • 11. – 15. 10. 2021

Program výjezdu:

Hlavním tématem výjezdu je spolupráce streetworku a škol. Výjezd za dobrou praxí do zahraničí je realizován formou pětidenní stáže. V úvodu stáže dostanou účastníci informace o hostitelské organizaci a její činnosti, o práci streetworkerů a práci s mládeží v Nizozemí a v dané oblasti obecně. Na závěr stážisté společně se zástupci hostitelské organizace prodiskutují a zhodnotí průběh stáže a budou moci sdílet zážitky, zkušenosti atp.

Stáž v Nizozemí bude obnášet cestování a přesuny v rámci země, celkem navštíví stážisté tři města (Castricum, Middelburg, Moerdijk). Dle možností hostitelských organizací budou moci stážisté po menších skupinkách doprovázet pracovníky ve vybraných zařízeních či službách hostitelských organizací a budou se účastnit práce v terénu. Proto je opravdu nezbytná znalost (anglického) jazyka – komunikace bude vedena v anglickém jazyce! Případná znalost místního jazyka je určitě výhodou.

Každý z účastníků má povinnost zpracovat do 30 dnů od ukončení výjezdu zprávu o příkladech dobré praxe z navštíveného zařízení (předem zadanou formou) a uspořádat prezentaci o výjezdu ve své domovské organizaci.

Hostitelské organizace:

BVJONG, organizace zastřešující terénní sociální práci s mládeží v Nizozemí. Stáž bude zajištěna v několika spolupracujících organizacích pro práci s komunitou v různých městech v Nizozemí:

St Welzijn Castricum + St Welzijn Middelburg + Sport and Welzijn Moerdijk – program bude zaměřen na spolupráci se školami, práci s komunitou, terénní práci s mládeží.

Cíle výjezdu:

Cílem výjezdu je získat nové znalosti a zkušenosti z práce s vybranou cílovou skupinou v zahraničí se zaměřením na inovativní prvky, které jsou v souladu s trendy NSS v ČR a zároveň přenositelné do našeho prostředí (s důrazem na problematiku spolupráce terénních sociálních pracovníků a školských zařízení). Z toho důvodu je výjezd určen jen zkušeným pracovnicím a pracovníkům, kteří mají přehled o aktuálním dění a trendech v oboru NSS.

Výstupy z výjezdu:

 • Zpracovat zkušenosti ze stáže a její přínos pro obor NSS do zprávy z výjezdu – bude zveřejněna na portálu www.streetwork.cz a/nebo v elektronické publikaci „Příklady dobré praxe“. Podkladem pro napsání zprávy bude osnova od ČAS, kterou stážisté obdrží předem. Rozsah zprávy: minimálně 5, maximálně 10 normostran textu (jedna normostrana je 1 800 znaků). Zpráva bude psána v ČJ. Zpráva bude zaměřena na spolupráci streetworku a škol.
 • Předat informace a zkušenosti kolegyním a kolegům v rámci kmenového zařízení/organizace např. formou prezentace, semináře či workshopu (bude doloženo prezenční listinou).

Jak se lze přihlásit:

 • vyplňte přihlášku a motivační dopis ZDE
 • termín uzávěrky pro podání přihlášky je 6. 9. 2021 ve 24:00 hodin
 • na základě obdržených přihlášek a motivačních dopisů odborná komise ČAS vybere účastníky, kteří budou kontaktováni nejpozději 10. 9. 2021 a zároveň obdrží další podrobné informace o výjezdu

Kritéria pro výběr účastníků:

 • přednost mají pracovníci a pracovnice z členských zařízení ČAS (aktivní účast organizace na akcích ČAS výhodou)
 • z jednoho zařízení se může účastnit vždy jen jedna osoba
 • úroveň a míra motivace pro práci v oboru
 • předpoklad dalšího setrvání v oboru!
 • Anglický jazyk na velmi dobré komunikační úrovni (případně jazyk hostitelské země)
 • náhradníci: při větším počtu zájemců bude stanovena skupina náhradníků v počtu 2 osob a stanoveno jejich pořadí

Organizační informace:

 • náklady na výjezd jsou hrazeny z projektu „CASVISITS SCOOLS“, financovaného programem Erasmus+, č. proj. 2019-2-CZ01-KA205-061588.
 • z projektu je hrazena doprava, ubytování a stravné (dle sazebníku MF ČR)
 • účastníci si hradí cestovní pojištění a osobní výlohy
 • při organizaci stáže se řídíme aktuálními protiepidemickými opatřeními v ČR i hostitelských zemích

Věříme, že výjezd pro Vás bude smysluplně stráveným časem a pomůže Vám k rozšíření přehledu v oblasti nízkoprahových sociálních služeb.

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

Další informace Vám ráda poskytne Karolína Panušková, tel.: 774 433 296, panuskova@streetwork.cz