Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Výjezd za dobrou praxí do SRN (Berlín)

Česká asociace streetwork, z.s. v rámci projektu „CASVISITS SCOOLS“, s podporou programu Erasmus+, vyhlašuje výjezd za dobrou praxí do SRN (Berlín) pro pracovníky v terénních a nízkoprahových sociálních službách.

Výjezd za dobrou praxí včetně monitoringu dobré praxe se uskuteční formou pětidenní stáže (plus jeden den navíc na cestování). Počet účastníků stáže je 5 osob.

Komu je výjezd určen:

 • Pracovníkům a pracovnicím terénních a nízkoprahových sociálních služeb (streetwork) z České republiky
 • Zkušeným pracovníkům a pracovnicím (minimálně 24 měsíců praxe v oboru)

Termín výjezdu:

 • 4. – 8. 10. 2021

Program výjezdu:

Hlavním tématem výjezdu je spolupráce streetworku a škol. Výjezd za dobrou praxí do zahraničí je realizován formou pětidenní stáže, přičemž první den bude společný pro všechny stážisty – úvodní informace o hostitelské organizaci a její činnosti, o práci streetworkerů a práci s mládeží v SRN a v dané oblasti obecně, rozdělení účastníků stáže podle zájmu do konkrétních týmů. Další tři dny stráví stážisté vždy po jednom/po dvou ve společnosti jednoho týmu ve vybraných zařízeních či službách (viz hostitelská organizace) a budou se účastnit práce v terénu. Proto je opravdu nezbytná znalost (anglického) jazyka – komunikace bude vedena v angličtině! Znalost místního jazyka je určitě výhodou.

Tento individuální přístup a setrvání více dní v terénní práci poskytne hlubší vhled do zahraniční reality. Poslední, pátý den, stráví stážisté opět všichni společně se zástupci hostitelské organizace a bude věnován společné diskusi, shrnutí stáže, případným dotazům, sdílení zážitků, zkušeností atp. Každý z účastníků má povinnost zpracovat do 30 dnů od ukončení výjezdu zprávu o příkladech dobré praxe z navštíveného zařízení (předem zadanou formou) a uspořádat prezentaci o výjezdu ve své domovské organizaci.

Hostitelská organizace:

GANGWAY, významná organizace zabývající se terénní sociální prací v ulicích Berlína. Provozuje mimo jiné následující služby či zařízení:

 • Neukölln-Nord (působí blízko centra; cílová skupina – osoby mající statut uprchlíků, arabští, palestinští, turečtí a kurdští obyvatelé Berlína)
 • Neukölln Süd (stejná cílová skupina jako výše, ale působí v okrajové části města)
 • Lichtenberg (tato služba působí ve vlastní kavárně, která funguje jako malé komunitní centrum; cílovou skupinou jsou především původní Němci)
 • Treptow-Köpenick (zaměřují se na individuální práci a komunitní práci, opět cílová skupina původní Němci)
 • Hohenschönhausen (pravidlené workshopy na třech školách v příslušné městské části)
 • Spolupráce se školami probíhá formou různých diskusí či workshopů např. na téma „safer use“ či budoucího povolání pro zájemce o práci streetworkerů
 • Týmy organizace Gangway se zaměřují na spolupráci sociální práce, sociální práce na školách a streetworku

Cíle výjezdu:

Cílem výjezdu je získat nové znalosti a zkušenosti z práce s vybranou cílovou skupinou v zahraničí se zaměřením na inovativní prvky, které jsou v souladu s trendy NSS v ČR a zároveň přenositelné do našeho prostředí (s důrazem na problematiku spolupráce terénních sociálních pracovníků a školských zařízení). Z toho důvodu je výjezd určen jen zkušeným pracovnicím a pracovníkům, kteří mají přehled o aktuálním dění a trendech v oboru NSS.

Výstupy z výjezdu:

 • Zpracovat zkušenosti ze stáže a její přínos pro obor NSS do zprávy z výjezdu – bude zveřejněna na portálu www.streetwork.cz a/nebo v elektronické publikaci „Příklady dobré praxe“. Podkladem pro napsání zprávy bude osnova od ČAS, kterou stážisté obdrží předem. Rozsah zprávy: minimálně 5, maximálně 10 normostran textu (jedna normostrana je 1800 znaků). Zpráva bude psána v ČJ. Zpráva bude zaměřena na spolupráci streetworku a škol.
 • Předat informace a zkušenosti kolegyním a kolegům v rámci kmenového zařízení/organizace např. formou prezentace, semináře či workshopu (bude doloženo prezenční listinou).

Jak se lze přihlásit:

 • vyplňte přihlášku a motivační dopis ZDE
 • termín uzávěrky pro podání přihlášky je 30. 8. 2021 ve 24:00 hodin
 • na základě obdržených přihlášek a motivačních dopisů odborná komise ČAS vybere účastníky, kteří budou kontaktováni nejpozději 6. 9. 2021 a zároveň obdrží další podrobné informace o výjezdu

Kritéria pro výběr účastníků:

 • přednost mají pracovníci a pracovnice z členských zařízení ČAS (aktivní účast organizace na akcích ČAS výhodou)
 • z jednoho zařízení se může účastnit vždy jen jedna osoba
 • úroveň a míra motivace pro práci v oboru
 • předpoklad dalšího setrvání v oboru!
 • Anglický jazyk na velmi dobré komunikační úrovni (případně jazyk hostitelské země)
 • náhradníci: při větším počtu zájemců bude stanovena skupina náhradníků v počtu 2 osob a stanoveno jejich pořadí

Organizační informace:

 • náklady na výjezd jsou hrazeny z projektu „CASVISITS SCOOLS“, financovaného programem Erasmus+, č. proj. 2019-2-CZ01-KA205-061588.
 • z projektu je hrazena doprava, ubytování a stravné (dle sazebníku MF ČR)
 • účastníci si hradí cestovní pojištění a osobní výlohy
 • při organizaci stáže se řídíme aktuálními protiepidemickými opatřeními v ČR i hostitelských zemích

Věříme, že výjezd pro Vás bude smysluplně stráveným časem a pomůže Vám k rozšíření přehledu v oblasti nízkoprahových sociálních služeb.

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

Další informace Vám ráda poskytne Karolína Panušková – tel.: 774 433 296, panuskova@streetwork.cz.