Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Od předsudku k diskriminaci

Česká asociace streetwork vás zve na jednodenní kurz, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován MPSV pod č. A2021/0493-SP/PC/PP/VP.

Termín kurzu:

  • 19. 11. 2021

Výuka:

  • 10–18 hodin (v případě online 9–17 hodin)

Rozsah kurzu:

  • 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

  • 20

Pro koho je kurz určen:

  • sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Anotace:

Jak ovlivňuje diskriminační chování příležitosti, potažmo kvalitu života jedince? Umíte takové chování rozpoznat? Může být diskriminace institucionalizovaná? Je diskriminace vždy špatná? Víte, jaké to je být diskriminován? Znáte úrovně a druhy diskriminačního chování? Na kurzu navážeme na mechanismy vzniku předsudků z předchozího kurzu „Práce s předsudky v sociálních službách“, vyzkoušíme si, jaké to je být diskriminován, pojmenujeme druhy a fáze diskriminace vzhledem ke svým klientům a zaměříme se na rozvoj dovedností, které nám pomohou ji rozpoznat, určit její riziko, pochopit její příčiny a nalézat řešení konkrétních situací.

Poznámka:

Podmínkou účasti na tomto kurzu je absolvování kurzu Práce s předsudky v sociálních službách

Lektorka:

Lucie Masopustová – zajímá se o zážitkovou pedagogiku, neformální vzdělávání, sociokulturní výchovu, seberozvojové a sebezkušenostní metody a psychosomatické disciplíny. Zúčastnila se několika mezinárodních lektorských tréninků „Vzdělání pro sociální spravedlnost“, byla účastnicí mezinárodního projektu Roma Edem „Rovné příležitosti“ – protipředsudková a multikulturní výchova a dále projektů s různými psychologickými přístupy jako Dramaterapie, Arteterapie, Psychodrama, Taneční terapie a jiných. V rámci projektů se podílela na tvorbě metodiky výuky sociokulturních dovedností pro cizince z třetích zemí žijících na území ČR, dále na tvorbě interaktivních stránek prevence sociálně patologických jevů, spolupracovala jako rešeršistka při natáčení dokumentů o drogově závislých, pracovala jako výzkumnice na projektu „Dlouhodobý monitoring situace romských komunit“, vedla výtvarné dílny pro lidi, kteří prodělali psychotická onemocnění, pro děti v pěstounské péči apod. V současné době pracuje na různých projektech pro organizaci Portus Praha, z.ú.. Od roku 2013 školí jako lektorka multikulturní a inkluzivní témata a protipředsudkové vzdělávání.

Místo konání:

Cena kurzu:

  • 1 950 Kč
  • 1 650 Kč pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.
  • Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

Uzávěrka přihlášek: 29. 10. 2021

Tagy

Cena kurzu

1 950 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 650 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.