Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Vztahová vazba v sociálně-právní ochraně dětí

Česká asociace streetwork, z.s. Vás zve na dvoudenní kurz „Vztahová vazba v sociálně-právní ochraně dětí“. Kurz má akreditaci MPSV, č. akreditace A2019/0516-SP/PC/VP.

Rozsah kurzu:

 • 12 hod.

Počet účastníků:

 • max. 20 osob

Komu je kurz určen:

 • pracovníkům orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD),
 • sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří pracují s dětmi (NZDM, Terénní programy pro děti a mládež, SAS, Azylové domy),
 • pracovníkům, kteří vykonávají přímou práci s dětmi v jiných sociálních službách a organizacích. 

Termín kurzu:

 • 14. – 15. 10. 2021

Výuka:

 • 1. den 10–18 hod.
 • 2. den 9–13 hod.

Lektorky kurzu:

Mgr. Lucie Salačová – vystudovala Sociálně právní akademii a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (magisterský obor sociální práce). V minulosti pracovala 7 let jako metodička a odborná garantka v organizaci Rozum a Cit, od roku 2006 pracuje jako pracovnice linky důvěry v Bílém kruhu bezpečí a jako lektorka v oblasti krizové intervence, v neziskové organizaci Šafrán dětem pracuje  jako poradkyně rodin a krizová interventka v projektu Bezpečný přístav, který je zaměřen na stabilizaci rodin a dále v projektu zaměřeném na tranzitní péči. Spolupracuje s několika neziskovými organizacemi zaměřujícími se na oblast náhradní rodinné péče např. jako lektorka seminářů pro náhradní rodiče i pro odborné pracovníky, facilituje případové konference a moderuje různá setkání. Od roku 2014 vede přípravy budoucích náhradních rodičů v systému PRIDE.

Michaela Svobodová, DiS. – pracuje na Krajském úřadu v Pardubicích jako metodik transformace péče o ohrožené děti, kde se zaměřuje hlavně na transformaci pobytových zařízení pro děti. Profesí je sociální pracovnice a v minulosti pracovala jako doprovázející pracovník pro pěstounské rodiny a v sociálně aktivizační službě. Věnuje se mimo jiné vzdělávání pěstounů a přípravám pro budoucí náhradní rodiče.

Anotace kurzu:

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti vztahové vazby a ztrát v životě dítěte. Kurz reaguje na desetiletí výzkumů v oblasti vztahové vazby dítěte, odloučení a ztrát dětí. Zabývat se bude nejenom psychologickými aspekty vztahové vazby, ale především jaký vliv mají poruchy vztahové vazby na chování dítěte a jak v situaci, kdy je indikovaná porucha vztahové vazby, postupovat. Kurz se zaměřuje na metody práce s dětmi s poruchou vztahové vazby a na seznámení s nástroji, s jejichž pomocí lze vztahovou vazbu posilovat. Poslední část kurzu se věnuje procesu truchlení při ztrátě a možnostem, jak dítěti při vyrovnávání se se ztrátou pomoci.

Obsah kurzu:

 • Vymezení pojmu vztahová vazba.
 • Vznik teorie vztahové vazby ve světě a v ČR, typy vazeb.
 • Co posiluje vazbu, možná diagnostika a terapie.
 • Vztahová vazba a stres.
 • Ztráta a trauma.
 • Faktory ovlivňující prožívání ztráty; rozdíl v prožívání ztráty u dospělých a dětí.
 • Práce se ztrátou v rámci SPOD. 

Místo konání:

 • Diakonická akademie, Praha

Cena kurzu:

 • Cena kurzu 3 400 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 900 Kč.
 • K dispozici káva, čaj.

Uzávěrka přihlášek:

 • 23. 9. 2021

Tagy

Cena kurzu

3 400 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 900 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.