Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Individuální plánování v nízkoprahových službách (sexbyznys, OPL, osoby bez přístřeší)

Česká asociace Streetwork vás zve na kurz Individuální plánování v nízkoprahových službách určený pro pracovníky sociálních služeb pro osoby bez přístřeší, pro osoby pracující v sexbyznysu a s uživateli drog. Kurz je akreditován MPSV.

Rozsah kurzu:

 • 16 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

 • max. 20 osob

Komu je kurz určen:

 • pracovníkům pracujících s uživateli drog, s osobami bez přístřeší a s osobami pracujícími v sexbyznysu, tj. pracovníkům kontaktních center, terénních programů, nízkoprahových denních center a také pracovníkům v noclehárnách a azylových domech

Termín kurzu:

15. – 16. 9. 2021

Výuka:

 • 1. den: 10 – 17 hod.
 • 2. den: 8 – 16 hod.

Lektor kurzu:

Ing. Mgr. Aleš Herzog – Pracuje jako terénní pracovník s uživateli drog v Praze. Vedoucí Terénních programů SANANIM. Lektor působil 10 let jako inspektor sociálních služeb. Zabývá se od roku 1998 metodikou nízkoprahových služeb s různými cílovými skupinami.

Anotace kurzu:

Kurz se bude věnovat zavádění a realizaci individuálního plánování služby s klienty v terénních programech a nízkoprahových denních centrech, ale také v noclehárnách a azylových domech.

Kurz je určen pro pracovníky v přímé práci, i pro vedoucí a metodiky služeb. Lektor vyvíjí od roku 2006 metody, jakými nízkoprahové služby mohou naplňovat standardy kvality sociálních služeb v oblasti jednání se zájemcem, uzavírání dohod a individuálního plánování. Tyto metody jsou prověřeny praxí Pracovníci při diskusi s lektorem a při práci ve skupinách na kurzu vytvoří až 16 záznamů individuálních plánů pro konkrétní klienty a odnesou si je v elektronické podobě.

Notebook s sebou je výhodou.

1. den

 • Zákon o sociálních službách, standardy – proč a jak jim rozumět.
 • Jak může pomoci pojmenování nepříznivé sociální situace a stanovení cílů procesu individuálního plánování?
 • Nácvik tvorby individuálních plánů ve stylu Příběh s důrazem na stanovení cíle spolupráce u klientů, u kterých to „nejde“.
 • Parametry kvalitního individuálního plánu.

2. den

 • Nácvik tvorby individuálních plánů ve stylu Úkol.
 • Nácvik tvorby individuálních plánů ve stylu Tady a teď – možnost hraní rolí.
 • Nácvik tvorby individuálních plánů ve stylu Koloběh.
 • Typické „modelové“ přístupy, jakými nízkoprahové služby řeší naplnění standardů 3, 4, 5. Hledání dalších způsobů naplňování standardů 3, 4, 5. Cvičení na vytváření herního pole pro cestu klienta službou. Pracovníci si odnesou vlastnoručně vytvořené schéma procházení klienta službou.

Místo konání:

 • Klimentská, Krb, Praha
 • K dispozici káva, čaj.
 • Strava zajištěna není.

Cena kurzu:

 • Cena kurzu stanovena ve výši 3 000 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 400 Kč.

Uzávěrka přihlášek:

 • 25. 8. 2021

Tagy

Cena kurzu

3 000 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 400 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776