Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Vztahová vazba v sociálně-právní ochraně dětí

Česká asociace Streetwork Vás zve na dvoudenní kurz (12 hod.) Vztahová vazba v sociálně-právní ochraně dětí. Kurz má akreditaci MPSV – akreditace č. A2019/0516-SP/PC/VP a jeho kapacita je max. 20 osob.

Komu je kurz určen:

 • pracovníkům orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD),
 • sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří pracují s dětmi (NZDM, terénní programy pro děti a mládež, SAS, azylové domy),
 • pracovníkům, kteří vykonávají přímou práci s dětmi v jiných sociálních službách a organizacích.

Termín kurzu:

 • 7. – 8. 10. 2020

Výuka:

1. den: 10–18 hod.

2. den: 9–13 hod.

Lektorky kurzu:

Mgr. Lucie Salačová – vystudovala Sociálně právní akademii a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (magisterský obor sociální práce). V minulosti pracovala 7 let jako metodička a odborná garantka v organizaci Rozum a Cit, od roku 2006 pracuje jako pracovnice linky důvěry v Bílém kruhu bezpečí a jako lektorka v oblasti krizové intervence, v neziskové organizaci Šafrán dětem pracuje jako poradkyně rodin a krizová interventka v projektu Bezpečný přístav, který je zaměřen na stabilizaci rodin a dále v projektu zaměřeném na tranzitní péči. Spolupracuje s několika neziskovými organizacemi zaměřujícími se na oblast náhradní rodinné péče např. jako lektorka seminářů pro náhradní rodiče i pro odborné pracovníky, facilituje případové konference a moderuje různá setkání. Od roku 2014 vede přípravy budoucích náhradních rodičů v systému PRIDE.

Michaela Svobodová, DiS. – pracuje v mezinárodní organizaci Lumos, kde se zaměřuje na transformaci pobytových zařízení pro děti. Profesí je sociální pracovnice a v minulosti pracovala jako doprovázející pracovník pro pěstounské rodiny a v sociálně aktivizační službě. Věnuje se mimo jiné vzdělávání pěstounů a přípravám pro budoucí náhradní rodiče.

Anotace kurzu:

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti vztahové vazby a ztrát v životě dítěte. Kurz reaguje na desetiletí výzkumů v oblasti vztahové vazby dítěte, odloučení a ztrát dětí. Zabývat se bude nejenom psychologickými aspekty vztahové vazby, ale především jaký vliv mají poruchy vztahové vazby na chování dítěte a jak v situaci, kdy je indikovaná porucha vztahové vazby, postupovat. Kurz se zaměřuje na metody práce s dětmi s poruchou vztahové vazby a na seznámení s nástroji, s jejichž pomocí lze vztahovou vazbu posilovat. Poslední část kurzu se věnuje procesu truchlení při ztrátě a možnostem, jak dítěti při vyrovnávání se se ztrátou pomoci.

Obsah kurzu:

 • Vymezení pojmu vztahová vazba
 • Vznik teorie vztahové vazby ve světě a v ČR, typy vazeb
 • Co posiluje vazbu, možná diagnostika a terapie
 • Vztahová vazba a stres
 • Ztráta a trauma
 • Faktory ovlivňující prožívání ztráty; rozdíl v prožívání ztráty u dospělých a dětí
 • Práce se ztrátou v rámci SPOD

Místo konání:

 • Diakonická akademie, Praha

Cena kurzu:

 • Cena kurzu je 3 200 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. je cena 2 700 Kč.
 • K dispozici káva, čaj.

Uzávěrka přihlášek:

 • 16. 9. 2020 V kurzu jsou volná místa, přihlašování stále běží.

Tagy

Cena kurzu

3 200 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 700 Kč.

VOLNÁ MÍSTA – UZÁVĚRKA PRODLOUŽENA!
Více informací o kurzu Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776