Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Odborná stáž – Ratolest Brno, z.s. (ZDARMA v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Nové výzvy pro streetwork“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007649 vyhlašuje nabídku třídenní odborné stáže v Ratolesti Brno, z.s.

V rámci projektu „Nové výzvy pro streetwork“ nabízíme třídenní odbornou stáž pro max. 4 vybrané osoby pracující v nízkoprahových sociálních službách z celé ČR vyjma Prahy. Na stáž budeme primárně zařazovat zájemce z organizací, které jsou již zapojeny do projektu Nové výzvy pro streetwork (tj. rovněž schváleny ze strany MPSV) a účastnily se předchozích aktivit projektu OPZ – rozvojového auditu ČAS, metodické podpory či vzdělávacích kurzů.

Stáž proběhne v Ratolest Brno, z.s. - NK Likusák a NK Pavlač

NK Likusák

 • ambulance (klub 12 – 26 let, od 21 let je pro klienty služba omezena)
 • terén (městské části, obchodní centra)
 • cílová skupina 12 – 26 let

NK Pavlač

 • ambulance (klub pro děti 6-10 let, klub pro mládež 11-18 let, 18+ individuální konzultace)
 • terén (v sociálně vyloučených lokalitách – brněnské ubytovny)
 • cílová skupina 6 – 26 let

Obě zařízení jsou členy ČAS. O službách hostitelské organizace a CS detailně na webu www.ratolest.cz/home/

Stáž je určena zkušeným pracovníkům s délkou praxe v nízkoprahových službách nad 2 roky.

Cíl stáže:

 • umožnit účastníkům sebrat zkušenosti a získat vhled do provozu sociální služby osvědčeného poskytovatele
 • inspirovat účastníky novými postupy poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních, která jsou garancí kvality a dobré praxe
 • seznámit účastníky s metodickými postupy, inovativními metodami práce, spolupráci v rámci sítě a umožnit jim reflexi a srovnání
 • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Časový scénář stáže:

Skupina bude po celou dobu doprovázena koordinátorem stáže. Účastníci budou rozděleni do skupin a ve službách se mohou prostřídat.

1. den:

 • 10 – 12 hod – úvodní kolečko v NK Pavlač, představení harmonogramu a obou služeb, vyjasnění očekávání
 • 12 – 13 hod oběd, přesuny do klubů
 • 14 – 18 hod náhled do přímé práce NK Pavlač – terén na ubytovnách, reflexe
 • 15 – 19 hod náhled do přímé práce v NK Likusák – terén/klub, reflexe
 • 20 hod – doprovod na ubytování a možnost neformálního setkání

2. den:

 • 10 – 12 hod – sdílení dobré praxe v NK Likusák, zaměření na témata dle očekávání účastníků, diskuse o dobré praxi
 • 12 – 13 hod oběd, přesuny do klubů
 • 14 – 18 hod náhled do přímé práce v NK Pavlač – klub pro děti/klub pro mládež, reflexe
 • 15 – 19 hod náhled do přímé práce v NK Likusák – terén/klub, reflexe

3. den:

 • 10 – 12 hod – sdílení dobré praxe v NK Pavlač, zaměření na síťování a navazování spolupráce s dalšími subjekty, evaluace setkání
 • 12 – 13 hod oběd, přesuny do klubů
 • 14 – 18 hod náhled do přímé práce v NK Pavlač – klub pro děti/klub pro mládež, reflexe
 • 15 – 19 hod náhled do přímé práce v NK Likusák – terén/klub, reflexe

Závěrečná reflexe, ukončení stáže, hodnocení.

Každý absolvent stáže bude povinen sepsat ze stáže krátkou zprávu – formát A4 – a také ve svém regionu, nebo na závěrečné konferenci projektu, minimálně však ve svém zařízení uspořádat seminář, kde bude poznatky ze stáže předávat.

Termín stáže: 16. – 18. září 2019

Organizační informace:

Náklady na ubytování (3 noci) účastníků stáže budou hrazeny z projektu „Nové výzvy pro streetwork“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Dopravu na místo stáže a stravování si účastníci hradí na vlastní náklady. V případě dojezdu z velké vzdálenosti je možné zaplatit ubytování již den předem.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky: 26. 8. 2019 POZOR, ZMĚNA! 19. 8. 2019

Po termínu uzávěrky přihlášek pošleme všem přihlášeným informační email, zda byli příp. nebyli vybráni.

Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Nové výzvy pro streetwork“ v rámci Operačního program Zaměstnanost, ESF.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776