Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Doporučené postupy zvládání somatických komplikací uživatelů návykových látek

Kurz účastníky seznámí s nejčastějšími somatickými komplikacemi u injekčních uživatelů drog, se základy ošetřování ran a přípravě klientů k hospitalizaci.

Česká asociace streetwork vás zve na jednodenní seminář (8 hod.) Doporučené postupy zvládání somatických komplikací uživatelů návykových látek (dříve Ošetřování a zdravotní poradenství) pro max. 20 osob. Kurz je akreditován MPSV, č. akreditace A2019/0472-SP/PC. 

Komu je seminář určen:

pracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby a zejména pracovníkům terénních programů a kontaktních center.

Termín semináře:

10. 12. 2019

Výuka:

9.30–17.00 hod.

Lektorka kurzu:

Mgr. Eva Nezdarová – Vystudovala obor adiktologie na 1. LF UK v Praze. V letech 2010–2012 působila v terénním programu Drop In o.p.s., od roku 2012 pracuje jako zdravotní sestra – adiktolog v kontaktním centru Sananim z.ú. Věnuje se zdravotní problematice uživatelů OPL a od roku 2013 se lektorsky podílí na letní škole Harm Reduction. Od počátku roku 2014 se zaměřuje na diferenciálně diagnostický filtr a vede pořadník žadatelů o léčbu pro TK Němčice.

Mgr. Nikol Spůrová – vystudovala obor adiktologie na 1. LF UK v Praze. Od roku 2016 pracuje v substitučním centru CADAS SANANIM, z. ú. V letech 2011–2018 působila v terénních programech a současně v kontaktním centru SANANIM, z. ú., 2010–2015 pracovala na 3. interní klinice VFN v Praze. 2005–2006 se podílela jako lektorka na projektu HIV/AIDS a život nás všech.Věnuje se zdravotní problematice uživatelů drog, lektorsky se podílí na vzdělávacích akcích TP Sananim a přispívá do časopisu Dekontaminace.

Anotace semináře:

Kurz v úvodní části seznámí účastníky s charakteristikou nejčastějších somatických komplikací u injekčních uživatelů drog (záněty žil, abscesy, flegmóny, hnisavé záněty kůže, bércové vředy a další kožní defekty, vši, svrab), příčinami, příznaky, doporučenými postupy a zkušenostmi z praxe. Druhá část kurzu je věnována základům ošetřování ran a přípravě klientů k hospitalizaci. Poslední část kurzu je zaměřena na zdravotní poradenství u dalších somatických komplikací, které se často vyskytují u injekčních uživatelů drog (např. bakteriální endokarditida, infekční hepatitidy, HIV a syfilis).

Místo konání:

Klimentská, Praha. K dispozici káva, čaj.

Cena semináře:

Cena kurzu stanovena ve výši 1 950 Kč. Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 650 Kč.

Uzávěrka přihlášek: 19. 11. 2019 V kurzu je ještě volné místo, hlásit se můžete i po uzávěrce.

Přihlásit se na kurz můžete ZDE.

Tagy

Cena kurzu

1950

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1650.

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.