Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Kompetence ke kontaktní práci

ČAS Váz zve na sebezkušenostní výcvik Kompetence ke kontaktní práci. Výcvik je akreditován u MPSV (akreditace č. A2017/0606-SP/PC).

Sebezkušenostní výcvik obsahuje tři třídenní setkání, tři čtyřdenní setkání a jedno dvoudenní setkání v celkové časové dotaci 253 hodin (184 hod. přímá výuka, 2 hod. individuální konzultace, 16 hod. povinná stáž + 51 hod. samostatná příprava) pro max. 16 osob.

Anotace:

Eklektický – kombinace celostních, existenciálních, fenomenologických, antropologických a tvarových přístupů
Tréninkový – vstupování do situací, hledání možností řešení, nácvik kontaktu
Sebezkušenostní – ukotvování osobních zkušeností, zážitek skupinové dynamiky, sebereflexe, trénink vzájemně na členech skupiny
Výcvik – důraz na dovednosti, měkké techniky, zážitková interaktivní forma
Kontaktní práce – základní jednotka výcviku – setkání Já x Ty v dialogickém vztahu, vytváření respektující atmosféry

Pro:

 • Pracovníky, kteří potřebují vést s klientem dialog
 • Pracovníky, kteří potřebují reagovat v různorodých, často nepřehledných situacích
 • Sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách
 • Pracovníky pracující s různými cílovými skupinami v různě organizovaných službách

Výstup:

 • Nalezení vlastního potenciálu v kontaktní práci
 • Schopnost improvizovat v různých situacích
 • Schopnost rozlišit moje x klientovy potřeby
 • Porozumění způsobu životního vyjádření klientů
 • Schopnost vytvářet atmosféru dialogického setkání
 • Zcitlivění, náhled na situace s klientem
 • Pragmatický přístup

Podmínky pro vstup:

 • zaslat věcný a konkrétní motivační dopis, ze kterého se skutečně dozvíme, co si od výcviku slibujete, popřípadě, co vás vedlo k rozhodnutí přihlášku podat - maximální rozsah 1/2 normostrany
 • zaslat profesní životopis + aktuální kazuistiku - zaměřenou na popis budování vztahu s klientem (i neuzavřený proces) - ze kterého poznáme, jak o svojí práci přemýšlíte - max. rozsah 1 normostrana
 • Tyto 3 náležitosti pošlete při přihlášení na email smejkalova@streetwork.cz
 • min. 2 roky praxe v přímé práci s klienty
 • dosažení věku min. 21 let
 • jste motivováni se profesně rozvíjet prostřednictvím práce na sobě
 • chcete porozumět sobě a klientovi v kontaktu
 • úspěšně projdete výběrovým pohovorem

Podmínky absolvování:

 • absence je možná pouze v rozsahu jednoho třídenního setkání
 • aktivní zapojení do kurzu - práce ve skupině, individuální úkoly apod.,
 • ochota pracovat s osobními obsahy a aktuálním pracovním materiálem
 • dodržování pravidel skupiny
 • absolvování stáže, odevzdání domácích úkolů
 • úspěšné obhájení portfolia

Lektoři: Mgr. Eva Vernerová, Mgr. Michal Zahradník – certifikovaní supervizoři ČASu

Termíny výcviku:

(aktualizováno 14. 1. 2020) 

O místě a termínu přijímacího pohovoru s uchazeči o výcvik budete informování začátkem února.

1. setkání 4. – 5. 3. 2020 – 2 dny
2. setkání 22. – 24. 4. 2020 – 3 dny
3. setkání 23. – 25. 6. 2020 – 3 dny
4. setkání 8. – 11. 9. 2020 – 4 dny 
5. setkání 24. – 27. 11. 2020 – 4 dny
6. setkání 5. – 8. 1. 2021 – 4 dny
7. setkání 9. – 11. 3. 2021 – 3 dny

Místo konání:

Fokus, Mnichovo Hradiště, webové stránky

Cena kurzu:

Cena výcviku 22 200 Kč. Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 18 900 Kč. Výcvik či jeho část lze hradit i v roce 2019. Ubytování (250Kč/noc) i stravu si účastníci hradí sami na místě v hotovosti. Skupina si společně vaří.

Uzávěrka přihlášek: 6. 1. 2020 Uzávěrka přihlášek se posouvá do 31. 1. 2020

Přihlásit se na kurz můžete ZDE.

Související odkazy:

Tagy

Cena kurzu

22 000 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 18 900 Kč.

Více informací o výcviku Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776