Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Možnosti práce s předluženým klientem v praxi

Získejte praktické informace o tom, jak pracovat s klienty sociálních služeb, kteří se potýkají s předlužením.

Česká asociace streetwork, z.s. Vás zve na jednodenní kurz „Možnosti práce s předluženým klientem v praxi" (8hod.) pro max. 18 osob. Kurz je určen mj. pro pracovníky v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, další odborní pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb) a další pomáhající pracovníky, kteří chtějí získat základní informace o dluhové problematice. Kurz má akreditaci MPSV.

Termín kurzu:

6. 12. 2019

Výuka:

10.00–17.00 hod.

Lektorka kurzu:

Mgr. Kristýna Schreilová. Sociální pracovnice – poradkyně občanské poradny, lektorka seminářů a kurzů s dluhovou tématikou pro laickou i odbornou veřejnost a seminářů finanční gramotnosti pro děti.

Anotace kurzu:

Získejte praktické informace o tom, jak pracovat s klienty sociálních služeb, kteří se potýkají s předlužením.

Stav předlužení je jedním z nejčastějších problémů, se kterými se sociální pracovníci u svých klientů setkávají. Příčiny jeho vzniku jsou různé, následky však bývají podobné – klient postupně ztrácí přehled o tom, jak jeho aktuální situace vypadá, možností řešení ubývá, a naopak dluhy narůstají. Ve vzdělávacím kurzu srozumitelným způsobem probereme základy aktuální právní úpravy této problematiky, seznámíme se se současnou praxí a hlavně zjistíte, jak můžete předluženým klientům své sociální služby pomoci.

Osnova kurzu:

Úvod do problematiky zadlužování a předlužování

 • nástin historie zadlužování
 • propojení dluhové problematiky a legislativy
 • vymezení základních pojmů
 • základní mezníky ve vývoji dluhové legislativy v ČR

Dluhová problematika v praxi sociálního pracovníka

 • nejčastější typy dluhů, s nimiž se lze setkat u klientů a jejich specifika
 • síť pomoci

Časová osa dluhu

 • seznámení s fázemi dluhu
 • možnosti pomoci klientovi v jednotlivých fázích dluhu včetně zjišťování informací o dluzích, práce s rozpočtem
 • řešení modelových situací

Oddlužení jako způsob řešení předlužení klienta

 • seznámení s procesem oddlužení a jeho výhodami a riziky
 • kdy uvažovat o oddlužení jako o řešení stavu předlužení

Místo konání:

 • Diakonická akademie, Praha

Cena semináře:

Cena kurzu stanovena ve výši 1 800Kč. Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 500 Kč.

Uzávěrka přihlášek: 15. 11. 2019 V kurzu je ještě volné místo, hlásit se můžete i po uzávěrce.

Přihlásit se na kurz můžete ZDE.

Tagy

Cena kurzu

1 800

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 500.

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776