Nebylo nic nalezeno.

Stáž v Semiramis, z.ú.

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, realizovala třídenní odbornou stáž v organizaci Semiramis, z.ú. – Kontaktní centrum a Centrum terénních programů Středočeského kraje, Mladá Boleslav. Stáž proběhla 2. – 4. 5. 2022.