Nebylo nic nalezeno.

Odborná stáž – Fokus Praha (zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, realizovala odbornou stáž v organizaci Fokus Praha v termínu 4. – 6. 4. 2022.